Language: NOR | ENG

Disputas: Ingen kultur for karriere?

Disputas: Ingen kultur for karriere?

Ingrid Bårdsdatter Bakke disputerer ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer 26. mars 2021.

Ingrid Bårdsdatter Bakke forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet fredag 26. mars 2021.

Karriereveiledning, karrierelæring, livsmestring. Dette er begreper som diskuteres og metoder som benyttes i norsk skole i dag for å støtte elevene på sin ferd gjennom liv, læring og arbeid. Men hva betyr de egentlig?

Doktoravhandling

Med denne avhandlingen på ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) setter Ingrid Bårdsdatter Bakke fokus på at karrierebegrepet er uvant i en fellesskaps- og likhetsorientert norsk kultur ettersom det gir assosiasjoner til klatring og hierarki.

Hun diskuterer hvordan dette kan ha konsekvenser når det blir et kjernebegrep i norsk grunnutdanning, og belyser dette med både teoretiske studier av norsk og nordisk velferdskultur og intervjuer med tiendeklassinger og skolerådgivere.

Tittelen på avhandlingen er: «No culture for career? Conceptualisations of career as a cultural phenomenon and as experienced by tenth graders and career counsellors in Norway.»   

Dette er høyaktuelt hvert år på senvinter/vår når både tiendeklassinger og studenter skal velge utdanning. Det er også aktuelt i en generell debatt om hva som er et godt liv, det generelle jaget og ikke minst når det gjelder hva som er «typisk norsk».