Language: NOR | ENG

Disputas: Gis barnehagebarna likeverdig mulighet til deltakelse?

Barn i sandkasse

Aktivitetene i barnehagen gir lite rom for minoritetsbarnas påvirkning, viser Giævers doktorgradsarbeid. 

Katrine Giæver forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Innlandet 30.oktober. 

Giæver setter i sitt doktorgradsarbeid søkelys på den flerkulturelle barnehagen og hvilken mulighet barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn gis til deltakelse.

Avhandlingen utforsker barnehagens språkarbeid i en pedagogisk kontekst og er en undersøkelse av hvordan personalet i barnehager legger til rette for at barn kan delta i dialoger, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn.

Giævers analyser baserer seg på observasjoner i barnehage og ulike former for samtaler og intervjuer.

Giæver

Kathrine Giæver disputerer 30.oktober

Flere veier til språkutvikling

Avhandlingens funn viser at personalet strakk seg langt for å inkludere alle barn jevnbyrdig i dialoger.

Dialoger som oppsto på initiativ fra barn, og som innebar kroppsspråk og kreativ bruk av talespråk, var en viktig del av barnehagens dagligliv.

Selv om personalet viste avanserte evner til å kommunisere med barn de ikke delte talespråk med, karakteriserte de imidlertid ikke selv dette som språkarbeid.

Majoritetsdiskursen som dominerte i barnehagen, kunne være så dominerende at det ble vanskelig for en enkelt ansatt å påvirke eller endre vilkårene for dialogene.

Norsk før skolestart

Doktoranden sier barnehagens ansatte opplever et økende press på å lære barna norsk før skolestart. Det settes i gang instrumentelle språkaktiviteter med forutsigbare læringsmål.

– Disse aktivitetene gir lite rom for minoritetsbarnas påvirkning, til tross for at barna bringer nye og unike erfaringer med seg inn i barnehagen, sier Giæver.

Avhandlingen viser at norsk språk og kultur har en så sentral plass i barnehagen at det er vanskelig for hver enkelt ansatt å påvirke vilkårene for dialoger. 

– Barn med minoritetsbakgrunn er gitt et svakere grunnlag for deltakelse og påvirkning enn barn som vokser opp med majoritetens språk og kultur, sier Giæver.

Giæver er nå universitetslektor ved OsloMet.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?