Language: NOR | ENG

Disputas: Film- og tv-bransjens strategier for sosiale medier

Portrett

Ingeborg Holmene disputerer 18.november (foto: Linnea Holmene).  

Ingeborg Holmene forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 18. november.

Avhandlingen har tittelen « Forestilte publikum– Casestudier av den norske film- og tv-bransjens strategier for sosiale medier (2015-2018)». 

Ingeborg Holmene undersøker hvordan uavhengige distributører i den norske film- og tv-bransjen jobber med strategier for å synliggjøre produksjonene sine i sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat og YouTube.

– Jeg setter søkelys på mindre, uavhengige distributører i Norge, deres strategier for sosiale medier og betydning for å synliggjøre en mangfoldig filmkultur, sier doktoranden. 

Casestudiene tilhører en mediefaglig retning innenfor studiet av kulturfeltet og nye medier, der man ikke forsker på hva sosiale medier er i seg selv, men på hva de representerer for aktører som jobber med distribusjon i kulturfeltet.

Distributørenes forestillinger om publikum og sosiale medier har sammenheng med deres tilnærming til sosiale medier som algoritmestyrte plattformer, som nye markedsføringsverktøy eller som offentlige rom.

Sosiale medieplattformer skaper en infrastruktur der mediebrukeren også videreformidles som et «mediert publikum». Det som kjennetegner et «mediert publikum» er at det kan sorteres via ulike markedsføringsverktøy, og at deres oppmerksomhet kan selges videre, til for eksempel profesjonelle medieprodusenter og distributører. Hvilken forståelse, fortolkning og innsikt disse sistnevnte aktørene har i verktøyene på sosiale medier for det «medierte publikum», er overordnede spørsmål i avhandlingen.

Disputasen gjennomføres digitalt.