Language: NOR | ENG

Disputas: Altoppslukende opplevelser

Disputas: Altoppslukende opplevelser

Veronica Blumenthal disputerer for ph.d.-graden Ledelse, økonomi og reiseliv 19. februar

Veronica Blumentahl på Østlandsforskning forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Stavanger fredag 19. februar.

 

Noen opplevelser er så altoppslukende at du glemmer alt mulig annet som foregår rundt deg. Slike opplevelser har Veronica Blumenthal forsket på.

Lenke til avhandlingen:  «You just get sucked into it»: The Immersion Process in Managed Visitor Attractions

Resultatene er nyttige for opplevelsesleverandører innen reiselivs- og opplevelsesnæringene, ettersom hun presenterer en konkret liste over faktorer som bedriftene selv i stor grad kan påvirke.

 

Denne typen sterke, altoppslukende opplevelser er nemlig med på å gjøre opplevelsen mer minneverdig som igjen gjør at man får lyst til dra tilbake og gjerne vil fortelle andre om opplevelsen sin, noe som bidrar til å trekke nye besøkende. Slikt blir det penger i kassa av for reiselivsbedriftene.

Veronica Blumenthal (32) har en master i naturbasert reiseliv fra NMBU. Og en bachelor i reiselivsledelse fra Høgskolen i Innlandet. Hun er forsker ved Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet.