Language: NOR | ENG

Disputas: Åtselsetere i skog- og fjellområder

Portrett

Gjermund Gomo disputerer på Evenstad 18.12.2020

Gjermund Gomo forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 18. desember.

Ved bruk av viltkamera og slakteavfall fra elgjakta har Gjermund Gomo undersøkt åtseletere i skog og fjellområder i Trøndelag.

I avhandlingen " Åtseletersamfunnet langs en boreal skog-fjell gradient: Viktigheten av storviltforvaltning, smågnagersvingninger og vinterklima" undersøker han strukturen til åtseletersamfunnet og effekten av temperatur og snødybde om vinteren.

Han undersøker også hvilken effekt de store mengder slakteavfall etter elgjakten har på åtseleterne, og hvilken effekt slakteavfallets energiinnhold og mengde har på utnyttelsen av slakteavfallet.

Dessuten undersøker han spesielt rødreven og hvordan varierende tetthet av smågnagere, produktivitet og snødybde påvirker deres bruk av åtsler om høsten og vinteren.

Slakteavfall i fra elgjakta benyttes av mange ulike åtseletere. De mest energirike delene utnyttes hovedsakelig av kråkefugl, som ofte finner slakteavfallet flere dager før pattedyrene. De minst energirike delene av slakteavfallet akkumuleres til høye tettheter i løpet av jaktsesongen, og er tilgjengelig for åtseletere lenge etter jaktas slutt.

Resultatene tyder på at kråkefugl reduserer bruken av slakteavfall når de mest energirike delene er spist opp. Pattedyrenes bruk av slakteavfall var derimot påvirket av tettheten av slakteavfall. Forekomst av smågnagere og snødybde er viktig for rødrevens bruk av åtsler om vinteren, men resultatene viser forskjellige mønstre i rødrevens bruk av åtsler mellom skog og fjell. Forekomsten av smågnagere hadde derimot liten effekt på rødrevens bruk av slakteavfall om høsten.

Kunnskapen kan være viktig for å forstå populasjonsøkologien til enkeltarter, samt å forstå sammenhenger i økosystemene. Resultatene har relevans for forvaltningen, og kan få betydning for forvaltning av truede arter, hjortevilt og viktige jaktbare småviltarter.