Language: NOR | ENG

Cathrine Grimsgaard disputerer

Cathrine Grimsgaard

Høgskolelektor Cathrine Grimsgaard disputerer 5. desember

5. desember 2019 forsvarer Cathrine Grimsgaard sin doktoravhandling om barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre. 

Grimsgaards avhandling har fått tittelen "Om å holde noe av et barns liv i sin hånd. Samtaler mellom profesjonelle og barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre: et etisk og narrativt perspektiv". 

Avhandlingens tema er barns deltakelse i samtalegrupper for barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre. Formålet har vært å undersøke hvordan barnas egne erfaringer av foreldrenes psykiske sykdommer og rusavhengighet fikk komme til uttrykk og blir håndtert i konkrete samtaler og aktiviteter.  

Grimsgaard disputerer innenfor Høgskolen i Innlandets doktorgradsprogram Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)

Om disputasen

Disputasen finner sted torsdag 5. desember i festsalen i Gamlebygget på studiested Lillehammer. 

Tidspunktet for prøveforelesningen er satt til 1015, mens selve disputasen begynner kl 1200. 

Tittel for prøveforelesningen er «Hva er narrativ etikk? Didaktiske styrker og svakheter».

Bedømmelseskomiteen som er oppnevnt består av 

  • Professor Hanne Warming, Roskilde universitet, som førsteopponent
  • Professor Jan Helge Solbakk, Universitetet i Oslo, som andreopponent
  • Professor emeritus Paul Knutsen, Høgskolen i Innlandet, som komiteens administrator

Veiledere for Grimsgaard har vært professor Halvor Nordby og professor Knut W. Ruyter.