Language: NOR | ENG

Disputaser

Det kan bli flere slike i skogen

Morten Tofastrud har skrevet doktorgrad om kjøttfe som beiter i utmark. Han mener potensialet for mer bruk av utmarksbeite er stort.

Cathrine Grimsgaard disputerer

5. desember 2019 forsvarer Cathrine Grimsgaard sin doktoravhandling om barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre.