Language: NOR | ENG

Disputaser

Ingen ugler er like

Flekkmønster på uglers vingefjær er like individuelle som fingeravtrykk og kan brukes for å gjenkjenne enkeltindivider. 

Doktorgrad om kjøttfe i utmark

Morten Tofastrud har skrevet doktorgrad om kjøttfe som beiter i utmark. Han mener potensialet for mer bruk av utmarksbeite er stort.