English version of this page

Sikkerhet i utlandet for HINN-studenter

Alle HINN studenter som reiser på delstudier i utlandet må sette seg inn i HINNs råd for sikkerhet i utlandet. Det samme anbefales for studenter som reiser til utlandet på privat opphold som faller utenfor HINNs ansvar. 

Trygg i utlandet

Gjør deg kjent med Sikresiden.no og lagre den på mobiltelefonen din før du reiser utenlands. Les og Høgskolens "Trygg i utlandet" brosjyre.

Dersom en krise oppstår i utlandet, kontakt HINN snarest mulig på krisenummer: 
(+47) 04315 (døgnbemannet).

Logo til "På den sikre siden"

Retningslinjer og informasjon

Ditt ansvar som student

 • Opplysningsskjema: Alle studenter som reiser på utveksling (studie og praksis) må fylle ut et online opplysningsskjema før avreise. Hvis informasjonen du har oppgitt i opplysningsskjemaet endres, er det ditt ansvar å informere internasjonal koordinator ved HINN om endringene.
  • NB! Vær oppmerksom på at HINN kun kan gi informasjon om din situasjon i utlandet til den du oppgir som nærmeste pårørende i Opplysningsskjemaet, dersom en krise skulle oppstå. NB!
 • Før avreise skal studenten orientere seg om hvor den nærmeste utenriksstasjonen er med hensyn til reisemålet. Se UDs landsider 
 • Studenten tar kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon og ringer høgskolen sitt nødnummer +47 04315

Internasjonal koordinator sitt ansvar

 • Den internasjonale koordinatoren skal ha oversikt over hvor høgskolen har studenter, og har ansvar for å følge opp studenter ved sitt fakultet/studiested på utenlandsopphold.
 • Om internasjonal koordinator på fakultet/studiested får kjennskap til en situasjon i utlandet som potensielt kan innebære ei krise med involverte studenter, skal krisegruppa og leder for internasjonalt kontor kontaktes. 
 • Leder for internasjonalt kontor sitt ansvar
 • Om internasjonal koordinator får kjennskap til en situasjon i utlandet som potensielt kan innebære ei krise med involverte studenter skal leder for internasjonalt kontor kontaktes.
 • Inngå i krisegruppa ved kriser i utlandet.

Krisegruppa sitt ansvar

Sørge for at følgende oppgaver blir tatt hånd om i samråd med den aktuelle avdelingen;

 • Innhente all registrert informasjon om studenter i det aktuelle området fra internasjonal rådgiver og vurdere situasjonen.
 • Ta kontakt med den norske utenriksstasjonen på staden for informasjon og bistand.
 • Ta kontakt med de berørte studentene, gi veiledning om hva de bør gjøre, og planlegge hva de skal gjøre om situasjonen endrer seg.
 • Det er politiet sitt ansvar å kontakte pårørende til studenter.
 • Avklare konsekvensene for andre studenter i området og avgjøre om det er behov for noe tiltak for dem.
 • Avgjøre om situasjonen er såpass alvorlig at studentene bør evakueres. Utenriksdepartementet skal kontaktes i denne prosessen.
 • Avgjøre høgskolen sin offisielle respons på hendelsen.

Viktige kontakter