English version of this page

Praksis i utlandet

Studenter på flere av våre studier kan søke om praksis hos våre samarbeidspartnere i løpet av graden. I tillegg finnes det mulighet å ta et praksisopphold etter avlagt grad. Denne ordningen er begrenset til EU-land. 

Praksis som del av grad

Studieprogrammene har ulike søknadsprosedyrer og frister. Du finner mer informasjon om dette på de forskjellige destinasjonene.

Å ha praksis i utlandet er en unik mulighet til å oppleve en annen arbeidskultur fra innsiden, og åpner for refleksjoner som kan være nyttige å ha med inn i arbeidslivet. Et utvidet perspektiv på egen profesjon kan gjøre deg ekstra attraktiv når du skal søke jobb.

Ved praksis hos en av våre Erasmus+ partnere kan du benytte deg av ekstra stipend fra Erasmus+ programmet (opp til 610 eur. per måned). Du kan også søke om ekstra støtte fra Lånekassen i form av reisestipend. For tilgjengelige praksisdestinasjoner i Norden kan du få stipend fra Nordplus programmet. 

Dersom ditt studie ikke tilbyr praksis i løpet av graden, kan du søke om praksis etter avlagt grad.

Foto: Helene Kleven

Destinasjoner

Praksis etter avlagt grad

Kvinnelig utvekslingsstudent på praksis etter endt grad i barnehage
Foto: Kristin Petra Holte Hoksrød

HINN har ekstra Erasmus+ stipendmidler du kan få for å ta et praksisopphold (internship) ved en arbeidsplass i et EU-land etter avlagt grad. Dette er en unik mulighet hvor du kan tilegne deg internasjonal arbeidserfaring rett etter endt utdannelse.

Hvordan søke?

  1. Bli med på åpent online infomøte (januar 2023).
  2. Levere registreringsskjema (ikke bindende) før 15. februar 2023.
  3. Bli med på obligatorisk workshop/seminar (mars 2023).
  4. Levere søknad til internasjonalt kontor (her må du ha bekreftelse fra praksissted og perioden du skal være ute). Frist: 1. mai 2023.
  5. Obligatorisk informasjonsmøte (juni 2023).

Hvem kan søke?

Alle 3. års bachelor- og 2. års masterstudenter ved HINN.

Selv om du har vært på Erasmus+-utveksling i løpet av studiene, kan du fortsatt dra på Erasmus+-praksisopphold etter avlagt grad (opptil 12 måneder per student).

Hvor kan man reise?

Hvor som helst i EU! Dette gjelder bedrifter, organisasjoner, institusjoner og skoler i alle EU-land, inkludert Island, Liechtenstein, Nord Makedonia, Storbritannia (ut mai 2023) eller Tyrkia (unntatt EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+). 

Når kan man reise?

Ordningen gjelder studenter som fullfører graden i mai/juni 2023. Praksisoppholdet må vare i minst 2 måneder og gjennomføres i løpet av det første året etter fullført grad. 

Stipendsatser (2022/2023)

€ 660 Storbritannia
€ 610 per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige
€ 560 per måned til andre programland.

Får alle som vil reise stipend?

Internasjonalt kontor har en begrenset mengde stipendmidler. Hvis det kommer inn mange søknader vil søkere vurderes og tildeles stipend etter karaktersnitt.

Tilleggsfinansiering

Studenter kan motta annen finansiell støtte (stipender fra andre programmer, fond, lån, inntekt fra arbeid, o.l.). Siden ordningen ikke er en del av graden og ikke gir studiepoeng, får du ikke støtte fra Lånekassen. 

Semesteravgift ved HINN

Alle studenter må betale semesteravgift ved HINN for den perioden de er ute (høst og/ eller vår), for å motta Erasmus+ stipend.

Forsikring

Erasmus+ ordningen krever at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet har tilstrekkelig helseforsikring, ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Dette gjelder også selv om du ikke lenger er student når du reiser på praksis etter avlagt grad gjennom denne ordningen.

Studenter kan forsikres av bedriften eller organisasjonen vedkommende skal ha praksis i, eller ved å tegne egne forsikringer, for eksempel ANSA. Hos dem kan du både ha forsikring og/eller medlemskap. Dersom du er medlem kan du bli med på ANSAs både faglige og sosiale arrangementer, som kan være alt fra 17. mai-feiring i utlandet til quizkvelder.