Dobbelgrad ved ZHAW

Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), campus Grüental, er en av tre campuser i byen Wädenswil i Zürich i Sveits. Byen har litt over 20.000 innbyggere.

Dobbelgradprogrammet ved ZHAW er kun tilgjengelig for MAOK studenter.

Anbefalte fag for INN studenter på ZHAW

Semester

Emnenavn

Kategori

SP

Vår

Behavioural Change

valgfag

3

Vår

Environmental Economics

valgfag

3

Vår

Environmental Ethics

valgfag

3

Vår

Natural Resource Management in Urban Areas

valgfag

3

Vår

Patterns and Trends in Environmental Data

valgfag

3

Vår

Remote Sensing for Ecology

valgfag

3

Vår/Høst

Summer School Biodiversity Monitoring in Alpine Environment

valgfag

4

Høst/Vår

Project work in research unit 1

valgfag

6

Høst/Vår

Project work in research unit 2

valgfag

6

Høst/Vår

Master’s thesis

compulsory

30

Generell informasjon:

Antall plasser: 10 plasser

Grad fra ZHAW: Master of Science in Environment and Natural Resourses

Krav til karaktersnitt: plasser blir tildelt basert på motivasjonsbrev og, hvis nødvendig, karaktersnitt i bacheloren. 

Masteroppgave: Masteroppgaven skal skrives for både INN og ZHAW, og krever at man har en veileder fra begge institusjonene. 

Semesterinndeling: 
Høstsemester: midten av september – slutten av desember (eksamensperiode i januar)

Vårsemester: midten/slutten av februar – slutten av mai/begynnelsen av juni (eksamensperiode i juni)