Internasjonal dobbelgrad

En dobbelgrad innebærer at et lite utvalg av BAMLT- / BARLL- og MAOK studenter får muligheten til å tilbringe første året ved Høgskolen i Innlandet, for så å reise ut og ta andre året ved en av våre dobbelgradpartnere.

For alle tre studier tar du 60 SP (ECTS) ved institusjonen i utlandet. Det er en forhåndsgodkjent pakke med emner som erstatter andre året ved HINN. Ved fullført studieprogram vil du motta to vitnemål, ett fra hver institusjon.

Hva er en dobbelgrad og hva får du igjen for å ta den?

En dobbelgrad (engelsk: double-degree) er et samarbeid mellom to utdanningsinstitusjoner om å tilby en best mulig internasjonal bachelor- eller mastergrad ved å trekke på studietilbudet fra begge institusjonene. Studentene som velger en dobbelgrad nyter dermed godt av det samlede studietilbudet fra to institusjoner, ikke kun HINN. Dette da de vil studerer ett år ved den utenlandske institusjonen i tillegg til studiene her hjemme.

I tillegg til det faglige utbyttet vil du tilegne deg en dypere forståelse av flerkulturelle studier og bedriftsmiljøer. Du vil opparbeide deg tverrkulturelle kommunikasjons- og språkferdigheter, samt få et internasjonalt nettverk. Sammen med den internasjonale erfaringen vil dette gi deg et konkurransefortrinn, både i det norske og det europeiske arbeidsmarkedet.


HINN har Erasmus+ avtaler med både Hochschule Harz og Hochschule Heilbronn. Som Erasmus dobbelgradstudent slipper du å betale skolepenger og i tillegg til støtten fra Statens Lånekassen kan du få Erasmus+ stipend (410 Euro per måned). Les mer om Erasmus+ her.