English version of this page

Visum og oppholdstillatelse

Visumprosedyrer avhenger av ditt statsborgerskap. Sjekk ut hvilke regler og prosedyrer som gjelder spesifikt for deg så tidlig som mulig. Det er ditt ansvar å søke om visum. Internasjonalt kontor vil gi deg råd, men spørsmål vedrørende søknadsprosedyren må stilles til ambassaden for landet du skal reise til. 

Vær obs på følgende

1: Undersøk hva som gjelder for din reise

Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land. Sjekk dette så tidlig som mulig. Vær obs på reglene som gjelder for ditt statsborgerskap. Husk at visum koster penger og ikke støttes av Lånekassen. Du finner informasjon om visumprosedyrer for de mest sentrale landene lengre ned på denne siden.

Dersom du har statsborgerskap i et EU/EØS land/Sveits, og reiser til et EU/EØS-land/Sveits på utveksling, kan du vente med å søke om oppholdstillatelse til du ankommer vertslandet.

2: Anskaff nødvendige dokumenter

Anskaff de nødvendige dokumentene og skjemaene tidlig, slik at du enkelt og raskt kan søke om visum/oppholdstillatelse. Hvilke dokumenter og skjema du trenger avhenger av hvilket land du skal reise til og ditt statsborgerskap. Er du usikker på noe, kontakt nærmeste ambassade/konsulat for det landet du skal til.

Sørg for at passet ditt er gyldig i minimum 6 måneder etter hjemkomst.

3: Søk snarest mulig

Søk til landets ambassade/konsulat så snart du har mottatt opptaksbrev fra det utenlandske lærestedet.

Hånd som berører et fargerikt verdenskart
Illustrasjonsfoto: Unsplash.com

Dobbelt statsborgerskap

Dersom du har dobbelt statsborgerskap skal kun ett benyttes gjennom søknadsprosessen. Ta kontakt med internasjonalt kontor hvis du er usikker på hvilket statsborgerskap du skal benytte.

Prosedyrer

Med forbehold om endringer finner du informasjon om visumprosedyrer for de mest sentrale landene. De fleste prosedyrene beskrevet under for land utenfor EU/EØS/Sveits er basert på at du har et norsk statsborgerskap. Vær obs på at prosedyrene varierer fra land til land og hvilket statsborgerskap du har.

Vi anbefaler alle om å kontakte ambassaden/se ambassadens nettside for oppdatert informasjon. 

Australia

Alle som reiser til Australia må ha gyldig visum. Studenter som skal studere over 3 måneder i landet må ha studentvisum. For tiden koster dette AU$ 550. Les mer om visum og visumkostnader (ekstern lenke).

Du kan først søke om visum når du har;

 1. Fått endelig opptak fra lærestedet.
 2. Takket ja til plassen.
 3. Betalt eventuelle skolepenger eller depositum på skolepenger.

Når dette er på plass vil lærestedet utstede en Confirmation of Enrolment (CoE) som du benytter i visumsøknaden.

Du søker om visum på Internett (ekstern lenke). Klikk på "Students". Visumbekreftelsen kommer i form av en e-post og knyttes til passnummeret ditt.

Ytterligere dokumentasjon

Du kan bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon hvis du:

 • Har oppholdt deg i såkalte høyrisikoland den siste tiden
 • Lider av kroniske sykdommer
 • Eller av andre grunner.

Få mer informasjon om visumbestemmelser fra Department of Immigration and Citizenship (ekstern lenke).

Canada

Norske statsborgere som skal ta ett semester i Canada må søke oppholdstillatelse for studenter. Mer info om søknaden finnes her.

Chile

Norske statsborgere som skal oppholde seg mer enn 90 dager i Chile må søke om visum. Informasjon om ulike typer visum og søknadsprosser finner du på konsulatets nettside (ekstern lenke). 

Visumsøknaden for utvekslingsstudenter (Visa de Residente Estudiante (ekstern lenke)) må inneholde:

 • Et passbilde
 • Opptaksbrev fra institusjonen i Chile
 • Et bevis på at du kan finansiere dine studier i Chile. En foreløpig uttalelse fra Lånekassen er tilstrekkelig og kan bestilles på Lånekassens hjemmeside (ekstern lenke)
 • Bekreftelse på at du er fulltidsstudent ved HINN og er tatt opp til utveksing. Kontakt internasjonalt kontor
 • Politiattest. Vær obs på at det kan ta opptil 7 uker å utstede en attest. Den kan bestilles på politiets nettside (ekstern lenke)
 • Legeerkæring fra din fastlege
 • Gyldig pass

For spørsmål vedrørende søknadsprosessen, kontakt Chiles ambassade i Oslo.
Meltzersgt. 5, 0244 Oslo
Tlf.: 22 44 54 96
Faks: 22 44 24 21
E-post: consulado@chile.no

EU/EØS/Sveits

Dersom du har statsborgerskap i et EU/EØS land/Sveits, og reiser til et EU/EØS-land/Sveits på utveksling, kan du vente med å søke om oppholdstillatelse til du ankommer vertslandet. 

Hvis du ikke har statsborgerskap i et EU/EØS land/Sveits er det sannsynlig at du må søke om visum. Sjekk ambassadens/konsulatets nettsider for detaljert informasjon om prosessen knyttet til ditt statsborgerskap og det landet du planlegger utveksling til. Kontakt ambassaden/konsulatet dersom du har spørsmål til søknadsprosessen.

Indonesia

 

Japan

Norske statsborgere som skal studere mer enn 90 dager i Japan må søke om studentvisum. Informasjon om ulike typer visum og søknadsprosser finner du på ambassadens nettside (ekstern lenke). 

For å søke trenger du den originale versjonen av Certificate of Eligibility, utstedt av det japanske universitetet. Dokumentet sendes til Internasjonalt kontor ved HINN via post. Du blir kontaktet når dokumentet har ankommet. 

Søk deretter hos Japans ambassade i Oslo. 

E-post: ryouji@os.mofa.go.jp (konsulatavdelingen)
www.no.emb-japan.go.jp (ekstern lenke)

Mexico

Norske statsborgere som skal studere under 180 (et vanlig utvekslingsopphold) i ved vår partnerinstitusjon i Mexico (University of Monterrey) må ikke søke visum.

Namibia

Det kreves visum ved praksisopphold i Namibia. Internasjonal koordinator samler inn visumsøknader som sendes til Namibiaforeningen. De har kontakt med namibiske myndigheter. Visumet koster kr. 1000,- og betales til Namibiaforeningen.

New Zealand

Alle som skal studere i New Zealand må ha visum ved innreise. Visumsøknaden kan kun sendes når opptaksbevis er mottatt. Søk deretter raskest mulig. Dersom du skal studere ved et universitet hvor det kreves skolepenger, må disse være betalt før du kan søke om visum!

Visumsøknaden lastes ned fra Immigration New Zealands hjemmesider (ekstern lenke). Den sendes til New Zealands ambassade i Den Haag, Nederland:

Immigration New Zealand
Eisenhowerlaan 77
2517 KK The Hague
The Netherlands

Tlf.: (+31) 70 365 8037 (mandag til fredag 10-12 og 14-16)
Faks: (+31) 70 364 0116
E-post: inzthehague@dol.govt.nz

Visumgebyret er for tiden på rundt 200 Euro og kan betales med kredittkort. Du må legge ved passet ditt sammen med visumsøknaden. Ambassaden anbefaler å bruke budservice, for eksempel DHL eller TNT, for å være sikker på at du får tilbake passet. Behandlingstiden er omtrent 2 uker.

Peru

Studenter trenger visum til Peru. Kontakt Perus ambassade i Stockholm for mer informasjon:

Embajada del Perú en Suecia
Brunnsgatan 21B, 3TR
111 38 Stockholm

Tlf.: (+46) 8 44 08 747
Faks: (+46) 8 23 08 13 
E-post: consulado@peruembassy.se
http://www.peruembassy.se/ (ekstern lenke)

Åpningstider mandag - torsdag fra kl. 09:00-12:00

Russland

Alle som skal studere i Russland må ha studentvisum ved innreise (ekstern lenke). Visumsøknaden kan kun sendes når opptaksbevis er mottatt. Studenter må og fremlegge negativ HIV-test. 

Storbritannia og Nord-Irland

Fra og med 01.januar 2021 må alle søke om visum for å komme inn i Storbritannia. Hva du må søke avhenger av lengden på oppholdet. Du kan finne ut hvilket visum du trenger her (ekstern lenke). 

Ved reise til Storbritannia må du ha et pass som er gyldig utover oppholdet. ID-kort er ikke gyldig legitimasjon.

Under 6 måneder

Du må søke om besøksvisum når du ankommer flyplassen. Skal du ha praksis i Storbritannia på under 6 måneder, må du derimot søke om studentvisum. 

Over 6 måneder

Du kan søke om studentvisum (ekstern lenke) opptil 6 måneder før semesteret starter. Svar på søknad kommer i løpet av 3 uker. Studentvisum koster 348 pund hvis du søker utenfor Storbritannia.

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

Sør-Afrika

Alle som skal studere i Sør-Afrika må ha studentvisum. Behandlingstiden er opptil 1 måned. Sørg for å ha dette i orden før du reiser.

Søknadsskjemaer skrivet ut fra ambassadens hjemmesider. Du skal laste ned "Application for a temporary residence permit", "Radiological report" og "Medical certificate". På søknadsskjemaet "Application for a temporary residence permit" skal du krysse av i ruten "Student exchange programme".

Søknadsprosessen er forholdsvis omfattende, og følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

 • Gyldig pass.
 • Et bevis på at du kan finansiere dine studier i Sør-Afrika. En foreløpig uttalelse fra Lånekassen er tilstrekkelig og kan bestilles på Lånekassens hjemmeside (ekstern lenke).
 • Fødselsattest. Hvis du er gift eller skilt må det legges ved vigselsattest eller skilsmissepapirer.
 • Utfylt "Medical certificate". Snakk med Studenthelsetjenesten om dette.
 • Utfylt "Radiological report". Snakk med Studenthelsetjenesten om dette.
 • Vandelsattest fra politiet. Du må søke om politiattest i den kommunen hvor du er folkeregistrert. Hvis du er folkeregistrert i Oslo kan du skrive ut søknadsskjema på Oslo politidistrikts nettsider. Hvis du ikke har noe på rullebladet kan det være på norsk. Dersom du har noe på rullebladet må det være på engelsk.
 • Bekreftelse på booking av tur-retur flybillett. Hvis du ikke kjøper billett, kontakt ambassaden da det gjelder spesielle regler.

Etter at du har levert alle papirene til ambassaden skal du betale 455 NOK til den sørafrikanske ambassadens konto hos DNB Nor: 7058 05 27831.

NB: Du kan bli nektet innreise dersom du ikke har returbillett eller avtale med ambassaden ved ankomst i Sør-Afrika.

Ved spørsmål angående søknaden om midlertidig oppholdstillatelse, ta kontakt med den sørafrikanske ambassaden:

Embassy of the Republic of South Africa (ekstern lenke)
Besøksadresse: Drammensveien 88 C, 0271 Oslo
Post adresse: PO Box 2822 Solli, 0204 Oslo

Tlf.: (+47) 23 27 32 20 
Faks: (+47) 22 44 39 75
E-post: oslo.reception@foreign.gov.za

Åpningstidene til visumavdelingen er mandag - fredag fra kl. 09:00-13:00

Utvidelse av opphold

Dersom du ønsker å reise eller oppholde deg en tid i Sør-Afrika etter studiene er ferdig, kan du søke om utvidelse. Dette gjøres ved å skrive et brev med en forklaring på hvorfor du søker utvidelse, og hva du skal gjøre der. Du kan også søke når du er i Sør-Afrika.

Sør-Korea

Norske statsborgeresom skal studere mer enn 90 dager i Sør-Korea må ha visum (Exchange Student D-2-6). Detaljert informasjon om søknadsprosessen finner du på ambassadens nettside (ekstern lenke). Informasjon om ulike typer visum finner du i Sør-Koreas visum portal (ekstern lenke).

Man søker enten om "single entry visa" (400 kr) or "multiple entry visa" (600 kr). Single entry visa tillater engangsinnreise (ved ankomst), og man kan ikke reise ut av landet og inn igjen i løpet av semesteret. Planlegger man å gjøre det anbefales det å søke om multiple entry visa. 

For å søke må du blant annet ha følgende dokumenter:

 • Opptaksbrev fra universitetet i Sør-Korea.
 • Et bevis på at du kan finansiere dine studier i Sør-Korea. En foreløpig uttalelse fra Lånekassen er tilstrekkelig og kan bestilles på Lånekassens hjemmeside (ekstern lenke).
 • Dokumenter fra HINN:
  • Anbefalingsbrev fra internasjonalt kontor. Kontakt internasjonal koordinator ved ditt studiested for å få dokumentet. 
  • Karakterutskrift og "Proof of Enrollment" fra HINN på engelsk. 
  • Bekreftelse på at det finnes en utvekslingsavtale mellom HINN og universitetet i Sør-Korea.

Du finner Sør-Koreas ambassade (ekstern lenke) i Oslo. 

Tanzania

Vanlig turistvisum er som oftest nok for å ta praksis i Tanzania. Det kjøpes ved innreise på flyplassen for 50 USD.

Tyrkia

Norske statsborgere som skal oppholde seg mer enn 90 dager i Tyrkia må ha visum. For å søke må du ha mottatt opptaksbrevet, ha et pass som er gyldig i mer enn 6 måneder etter hjemkomst og et passbilde. For mer informasjon om søknadsprosess, se nettsiden til destinasjonen du reiser til.

USA

Alle som skal studere i USA trenger studentvisum. Opptaksbrev må mottas fra det amerikanske lærestedet før visum kan søkes. Spørsmål til ambassaden i Oslo vedrørende studentvisum sendes til oslovisa@state.gov

Du må fylle ut to skjemaer for å få visum til USA.

 1. Student and Exchange Visitor Program: SEVIS I-901 Fee. Søknadsgebyret er for tiden 350 USD.
 2. Studenter som skal på delstudie i USA, må fylle ut et Electronic Visa Application Form. De amerikanske universitetene legger som regel opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Dersom du mottar støtte fra offentlige kilder under oppholdet, f.eks. fra Lånekassen, får man en toårig "karantene" etter oppholdet (kun J1 visum). I den perioden kan man ikke søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Visum inkludert intervju koster ytterligere 160 USD.

Totalt må du betale 510 USD for å få visum til USA.

Lenke til skjema og oppskrift på hvordan du skal søke om visum finner du her (ekstern lenke).