English version of this page

Finansiering

Gjør deg kjent med hvilke finansieringsmuligheter du har i tillegg til basisstøtten fra Lånekassen.

Erasmus+

Erasmus+ er EUs stipendprogram for mobilitet innen utdanning. Som Erasmus-student kan du velge mellom over 50 av HINNs partnerinstitusjoner i Europa hvor du slipper å betale skolepenger. I tillegg til støtten fra Lånekassen får du et Erasmus-stipend.

Stipendmuligheter

Satsene varierer avhengig av hvilket land du reiser til.

  • Studierelatert utveksling i gir stipend på opptil 410-460 euro per studiemåned i utlandet.
  • Praksisrelatert utveksling som del av graden og etter avlagt grad, gir stipend på opptil 560-610 euro per praksismåned i utlandet.

Erasmus+ stipendet skal ikke tilbakebetales, men spesielle regler gjelder dersom oppholdet brytes. Kontakt internasjonalt kontor for mer informasjon.

Hvor kan jeg reise?

Du kan reise til et av programlandene, som omfatter de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Men, det er spesifikke regler som gjelder:

Lånekassen

Statens Lånekassen gir basisstøtte til delstudier i utlandet, delvis stipend og delvis lån. Studenter kan også få ekstra stipend og lån fra Lånekassen for reisestøtte, skolepenger og språkkurs. Sjekk hvor mye du kan få i støtte på Lånekassens nettside (ekstern lenke).

Reisestøtte

Reisestøtte er støtte til reiseutgifter, og det er faste satser som avhenger av destinasjon (hvilket land du reiser til). 

  • Støtten er på 65% lån og 35% stipend, og varierer fra ca. 2 500 kr. i Europa til ca. 14 000 kr. i Oseania.

Skolepenger

Study Abroad opphold innebærer i de fleste tilfeller skolepenger. Da kan du få støtte fra Lånekassen til det.

  • Skolepengestøtten er på 70% stipend og 30% lån opp til ca. 35 000 kr. Støtte utover dette gis som fullt lån.

Tilleggsstipend for utveksling i India, Sør-Afrika, Japan eller Sør-Korea

Regjeringen ønsker at flere norske studenter skal ta et utvekslingsopphold i ett av Norges prioriterte samarbeidsland innenfor høyere utdanning: India, Sør-Afrika, Japan eller Sør-Korea (og Brasil og Kina). Derfor er det innført et stipend på 2 500 kr. per måned for utvekslingsopphold i disse land. Stipendet kan gis i inntil ti måneder.

Språkkurs

Hvis du tar et/flere emner ved institusjonen i utlandet på et annet undervisningsspråk enn engelsk, dansk eller svensk, kan du få et ekstra stipend (ekstern lenke) fra Lånekassen til et forberedende språkkurs.

  • Stipendet (100%) er på ca. 22 000 kr. per semester.

Dokumentasjon på økonomisk garanti for delstudier i utlandet

Mange universiteter i land utenfor EU/EØS/Sveits krever dokumentasjon på at du kan finansiere studiet før de innvilger søknaden. Ved søknad om visum til spesifikke land må du dokumentere at du kan finansiere oppholdet ditt.

Dokumentasjon for økonomisk garanti utstedes av Lånekassen. Søknadsblanketten finner du på nettsiden til Lånekassen (ekstern lenke).

Fond og legater

Noen kommuner og fylkeskommuner har stipendordninger. Dessuten finnes det mange private fond og legater som tildeler stipend etter spesifikke kriterier. I stipend- og legathåndboken (ekstern lenke) finner du oversikt over dette.