Slik skaffer du deg relevant erfaring

På Blæstad får studentene det teoretiske og noe av den praktiske kunnskapen, men bransjeerfaring får de mindre av. Har du mye eller lite kjennskap fra før er det uansett positivt å skaffe seg erfaring for å se ting med nye øyne. 

Bilde av mange røde traktorer på rekke

Det er gode muligheter for å skaffe seg relevant erfaring på Blæstad. Foto : Privat. 

Før var Blæstad-studentene stort sett ungdom med bakgrunn fra landbruket. De siste årene har vi sett en endring, det starter flere med lite bakgrunnskunnskap som har lyst på erfaring og lære mer. Her er noen tips på veien for deg som ønsker å skaffe deg relevant erfaring og praksis både før og under studiene. 

  • Mitt første tips er å være nysgjerrig og oppsøke alle mulige plasser der man kan lære og få inspirasjon.
  • Før studiene vil jeg oppfordre til å bli kjent med landbruket i din kommune. Hva er det som produseres mest og hvorfor er det sånn? Hvordan er miljøet med tanke på landbruk? Hvilke organisasjoner og aktører finnes? 
  • Delta på åpne dager og fjøs! Mange landbruksaktører arrangerer åpen dag på institusjonen, gjerne med fagdager. Her på Blæstad har vi Blæstad-dagen som er fullspekket av spennende foredrag. Det er også ofte åpne nye fjøs rundt om kring der man kan kikke på ulike fjøs løsninger. Da lærer man hva som funker, hva som er det nyeste og hva som ikke funker. 
  • Skaff deg jobb og praktisk erfaring gjennom arbeidet, samtidig som du tjener penger. Ta kontakt med potensielle aktørar som f. eks avløserlag. 
  • Delta på alle kurs du kan ta! Enten det er IT kurs eller ploginnstilling. Dette er med å styrke kompetansen din. Noen kurs kan du melde deg på via NLR, Geno osv. Dette kan være kurs som plantevern, storfeskolen eller dyrevelferd på gris. 
  • Heng deg på! Du har/får garantert noen i klassen som bor, jobber eller har erfaring fra landbruk. Bruk dem godt! Mye av det jeg har lært på Blæstad har jeg lært av medstudenter, ta en kaffekopp og spør mange spørsmål. Spør om å bli med i fjøset, på verkstedet, i traktoren/treskeren eller ute å plukke poteter.
  • Bli med i studentforeninger. Da får du bli kjent med folk og stifte bekjentskap. Du får også kanskje mulighet for å sitte i et styre å få erfaring med regnskap, ledelse og planlegging. På Blæstad har vi hatt grønnsakshage. 
  • Skaff deg en praksisplass! På Blæstad er det nytt at man kan få 7,5 studiepoeng ved å ha praksis ute i en bedrift å gjøre relevant arbeid. Skolen kan hjelpe deg med å skaffe plass. Dette er en unik mulighet til å se arbeidslivet, skaffe bekjentskaper og få erfaring. 
  • Delta på innovasjonskvelder. Blæstad har starta med innovasjonskvelder der bedrifter fra hele landet kommer for å presentere produkt, tjenester og forskning. Her kan man lære mye!
  • Mange landbruksorganisasjoner har fagkvelder. Dersom man følger aktivt med på nettsidene og på Facebook har f. eks Felleskjøpet på Hamar sauekveld, ku og traktor. 

Så til slutt, hvorfor skal du gjøre dette?

Erfaring er det som skiller hveten fra halmen i bunken av jobbsøknader. Det er viktig å gjøre seg selv attraktiv i arbeidsmarkedet. Dette kan man gjøre ved å f. eks ha ekstrajobb ved siden av studiet, ha en sommerjobb eller skrive bachelor sammen med en institusjon man kunne tenke å jobbe i. Man må liksom ha noe å tilby arbeidsgiveren i form av arbeidskraft, engasjement, erfaring og kunnskap. Hvordan man skaffer dette er veldig individuelt, hva som er best og ikke er også vanskelig å si. Arbeidsgivere vektlegger forskjellige ting. Det viktigeste er å være interessert i å lære, selv med lite bakgrunn kunnskap eller erfaring. 

Emneord: Blæstad, jobb, erfaring Av Karina Sinnes
Publisert 6. okt. 2021 21:35 - Sist endret 15. okt. 2021 10:32
Laptop og skrivesaker

Studentbloggen

Studentbloggen er laget av studentene på HiNN for studentene på HiNN. Vi skriver om alt som har med studiehverdagen å gjøre – så følg med!