Slik får du kollokviegruppen til å fungere

Mange kollokviegrupper etableres nå i starten av semesteret. Men hva kjennetegner de effektive gruppene? Her får dere mine beste tips for å lykkes.

Pensumbøker liggende på et bord.

Et nytt semester er i gang, og mange nye studenter står nå overfor prosessen ved å "lære å studere". Foto: Privat.

Da jeg var ny student i 2020 trodde jeg at den beste studieteknikken var å sitte alene og lese de mange pensumbøkene perm til perm. Likevel gikk det ikke mer enn et par uker før jeg oppdaget at denne strategien ikke var særlig levedyktig, da bare tanken på å åpne en pensumbok etter hvert gjorde meg stresset og overveldet. I ettertid skulle jeg ønske at jeg heller allierte meg med andre studenter, og dannet en kollokviegruppe.

En kollokviegruppe er nemlig en gruppe studenter som møtes for å lese og diskutere pensum som gjennomgås i ulike emner. Fordelen med slike grupper er at man får muligheten til å lære av hverandre, og dermed får en også et nytt perspektiv på pensum. Dette er også en kjempefin sosial arena hvor man blir godt kjent med sine nye medstudenter.

I mitt andre studieår jobbet jeg som læringsassistent for Høgskolen i Innlandet. En av arbeidsoppgavene var å organisere og lede kollokviegrupper for studenter på førsteåret av Music Business. Tipsene jeg deler her er i stor grad basert på erfaringen jeg har fra denne rollen som læringsassistent. 

Hvem og hvor mange bør være med? 

Etter min erfaring bør man være mellom fire og fem studenter på en slik gruppe, og ha én til to møtedager i uken.  Gruppene vi fikk utdelt i fjor var derimot på hele ti studenter, noe som gjorde det vanskelig å koordinere møtedager og tidspunkter som passet for alle. Jeg tror derimot at trygghetsfølelsen til hverandre vil være større i en mindre gruppe, noe som utvilsomt kan ha positiv innvirkning på oppmøtet.

Det kan også være lurt å danne grupper med de samme studentene som du skal skrive arbeidskrav med, siden diskusjon rundt oppgaver er en sentral del av arbeidet i kollokviegrupper.

Lag noen felles kjøreregler

En suksessfaktor ved kollokviegrupper er at man klarer å holde konsentrasjonen oppe, og at gruppen ikke sporer av. Det kan derfor være lurt at dere blir enige om noen felles kjøreregler. Gjør gjerne en forventningsavklaring av hva som er målet med gruppen og hvordan dere skal kommunisere. 

Jeg vil anbefale at kollokviegruppen møtes fysisk på studiestedene, da man normalt er mer skjerpet og mottakelig for læring i et slik miljø, kontra dersom møtene foregår hjemme hos noen. Høgskolen har en rekke ulike grupperom som studenter kan booke på de ulike studiestedene– som er perfekt for slike møter.

Et av grupperommene på Campus Rena
Høgskolen har mange grupperom som er egnet til arbeid i kollokviegrupper. Foto: Privat.

Lag en leseplan og presenter stoffet

Det kan også være lurt å ha en klar agenda for hver gang gruppen treffes, slik at alle stiller forberedt. For å få en god struktur på lesingen og sikre fremgang, vil jeg derfor anbefale at dere lager en leseplan som dere oppdaterer ukentlig. Denne planen gir nemlig en oversikt over hvem som skal lese hvilke sider i de ulike kapitlene av pensum.

På møtene kan dere gjerne starte med at alle gir en oppsummering av det man har lest til resten av gruppen, slik at alle får oversikt over hva kapittelet handler om. Da får man også øvd seg på å gjenfortelle fagstoff, noe som i seg selv er god akademisk trening. 

I kollokviegruppen kan dere også løse faglige oppgaver, diskutere arbeidskrav, gå gjennom tidligere eksamensoppgaver, lage flashcards og holde presentasjoner for hverandre om sentrale temaer i de ulike emnene. Et tips kan være at dere også lager en felles mappe på Google Drive, der dere laster opp felles notater og oppgaver dere har løst sammen.

Skolebøker ligger på et bord
Å lage en leseplan kan være lurt for å fordele ansvaret på gruppemedlemmene. Foto: Privat.

 

 

Interaktiv læring og roller i gruppen

For å fange opp de ulike metodene for læring innad i kollokviegruppen, pleide jeg å lage en ukentlig Kahoot hvor jeg samlet sentrale begreper og spørsmål fra ukens pensum i de ulike fagene. En slik interaktiv læringsform gjorde det dessuten enklere å bryte isen innad i gruppen, og jeg opplevde at studentene var positive til et slik avbrekk fra oppgaveløsingen. For å gjøre møtene mindre anspente, kan man dessuten spleise på snacks eller en liten premie til ukens Kahoot-vinner! Det er viktig å ha det gøy når man studerer, og det kan være lurt å belønne seg selv når man når et mål i arbeidet. 

Jeg vil varmt anbefale at dere fordeler noen roller innad i kollokviegruppen, for å spre ansvaret på de ulike gruppemedlemmene. Et forslag her kan være å ha en person som er ansvarlig for Kahoot, en annen for å utarbeide leseplan, en tar ansvar for å booke grupperom og en annen har med snacks.

Det er også viktig å evaluere arbeidet internt i gruppen, og å gjøre eventuelle justeringer underveis, basert på tilbakemeldingene i gruppen.

Mine erfaringer som leder av en kollokviegruppe

Personlig lærte jeg ekstremt mye i rollen som gruppeleder i kollokviegruppen, både om kommunikasjon, lederrollen og ulike metoder for læring. Denne ledererfaringen har dessuten gitt meg en rekke caser og eksempler fra virkeligheten som jeg nå kan koble på fag som organisasjonsforståelse og prosjektledelse.

Siden jeg hadde vært gjennom de aktuelle fagene et år tidligere, var det også fint å få en liten repetisjon av de sentrale temaene. Sist, men ikke minst, vil jeg også trekke frem de gode vennskapene jeg fikk med studentene på gruppen min. Det sosiale aspektet ved kollokviegruppen er noe jeg aldri ville vært foruten!

Jeg håper dette innlegget har gitt deg tips og inspirasjon til det å studere sammen med andre dette semesteret. Om du synes at det å være med i en kollokviegruppe høres spennende ut, vil jeg absolutt anbefale deg å starte en!

- Katrine <3

Av Katrine Wederhus Gjelsvik
Publisert 26. aug. 2022 14:52 - Sist endret 12. sep. 2022 12:42
Laptop og skrivesaker

Studentbloggen

Studentbloggen er skrevet av studentene på HINN for studentene på HINN. Vi skriver om alt som har med studiehverdagen å gjøre – så følg med!