Slik var Blæstaddagen 2021

Landbruket rigger seg for framtida, noe som ble synlig 21. oktober.  Da ble nemlig Blæstaddagen arrangert for 10 år på rad.

Forsamlingssal med bilde av deltakere

Blæstaddagen gikk i år av stabelen 21. oktober. Dette bildet er fra en tidligere anledning. Foto : HINN.

Det var omtrent 130 stk som deltok på nett eller fysisk på Blæstad. I år var tema ”Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam ”.

Bærekraft, med fokus på å drive gården best mulig med tanke på plante og husdyr. Husdyrgjødsel blir sett på som en miljøgevinst dersom man i tillegg kan minimere ressurser på avveie gjennom spredemetoder og gjenvinning.

Variert og innholdsrikt arrangement

Hele åtte forskjellige foredrag av ulik størrelse ble gjennomført med forskjellige perspektiver knyttet til tematikken. Vi fikk innspill fra bonden, rådgivingen, forskningen og organisasjonene. 

Det første som ble presentert var industrien og landbruket med fokus på folk, profitt og planeten. Vi må øke det positive inntrykket til landbruket. I en verdikjede er landbruket meget viktig med tanke på  mat til befolkningen og arbeidsplasser i distriktet, men negative faktorer som klimagassutslipp og plast på avveie er noe vi må jobbe med. Landbruket og aktørene rundt har ulike satsingsområder for utvikling. Dette krever strategi, endringer og utvikling. En av foredragsholderne fortalte om den nye klimakalkulatoren som skal gi bedre dokumentasjon, kunnskap og reduksjon av utslipp. Dette er veldig aktuelt for studentene som går inn i en bransje med mer fokus på klima og bærekraft enn noen gang. 

Presenterte strategi for bærekraftig avl

Geno presenterte hvordan deres strategi for bærekraftig avl kan bidra til mindre klimagassutslipp. Dette er ved å selektere ei fôreffektiv ku, på bakgrunn av kostnader ved fôr og klima. De presenterte at en kombinasjonsstrategi med direkte og indirekte årsaker er måten de skal gjennomføre prosjektet sitt. Dette inkluderer bruk av ny teknologi gjennom datafangst som vektregistrering av fôr, analyser og data fra robot. 

Bilde av sko med Felleskjøpet sokker
Det var ingen tvil om hvor interessen lå hos deltakerene(privat foto)

- Vi blir stadig flinkere til å utnytte de ressursene vi har, sa møteleder Espen Syljuåsen.

Det er enklere nå en før å måle verdien av ressursene. Å være flinke agronomer med et kritisk blikk er viktig. En bevissthet om at ”man kaster gjødsla i lufta, og så mister den næring på vei ned der den skal- i jorda”. 

Kostnadene har økt svært mye på kort tid, ifølge Norsk Landbruksrådgiving, både til diesel, maskiner, fullgjødsel og N-gjødsel. Derfor er det nå viktigere enn noen gang å se kostnadsbilde og sammenhengen med å vurdere gjødselbehovet. Dette er et klimatiltak også, som starter med at drenering og kalk er i orden. Deretter må man justere gjødselbehovet etter avling og tenke lønnsomhet. 

Vi fikk i løpet av foredraget også høre om siste satsingsområde på husdyrgjødsel ved Høgskolen I Innlandet, som er prosjektet FAGRO- en enhet som tilfører nitritt og nitrat i gjødsel fra fjøs til gjødsellager. Dette har positiv innvirkning på gjødsel, miljø og klimagassutslipp. Ressursene må tilbakeføres til jordbruket lokalt, og dette krever en beredskapstankegang. Man må se på kilder til næring, og gjøre varen interessant for bonden både agronomisk og økonomisk for at det skal bli gjennomførbart. 

Bilde av en mann som foreleser
Tomas Cottis (HINN) presenterte N2 applied science prosjektet (privat foto)

Fokus på kunnskap og kompetanse

Denne dagen fikk vist fram bred innsats og kunnskap innenfor bærekraft og klima. Det jeg likte best med dagen var det brede spekteret av kunnskap som ble presentert, og jeg lærte mye om hvordan forskningen pågår. Et slikt arrangement har stor verdi for oss studenter slik at vi blir motivert og løfter blikket mot fremtiden. 

Neste år kunne jeg tenke meg en dag som handler om driftsopplegg, planlegging og økonomi.  At slike dager blir arrangert på Blæstad gjør at studentene får kontakt med arbeidslivet, samt blir kjent med utfordringene og mulighetene som venter oss senere. Landbruket har alltid vært flinke å omstille seg og bruke ressursene lokalt, og denne dagen viser at mulighetene for å fortsette med dette er store. 

Av Karina Sinnes
Publisert 22. okt. 2021 15:41 - Sist endret 27. okt. 2021 13:22
Laptop og skrivesaker

Studentbloggen

Studentbloggen er skrevet av studentene på HINN for studentene på HINN. Vi skriver om alt som har med studiehverdagen å gjøre – så følg med!