English version of this page

Forsikring for studenter

Studenter ved statlige universiteter og høgskoler er ikke forsikret via sin utdanningsinstitusjon. Skal studentene ha en fullgod dekning hvis de blir utsatt for skade, må de tegne egne private forsikringer.

Forsikring for studenter

Norsk studentorganisasjon (NSO) har utviklet en kollektiv studentforsikring i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling. De har fremforhandlet et svært gunstig tilbud i kraft av å representere 200.000 studenter. Forsikringsproduktene er tilpasset studenter og deres økonomiske situasjon.

Du kan lese mer om tilbudet på  http://student.no/studentforsikring/

Ved ulykker

Studenter som utsettes for skade eller ulykke under aktiviteter på undervisningsstedet eller i undervisningstidene er yrkesskadeforsikret i NAV.

Bestemmelsene om dette finnes i rundskriv i Folketrygdlovens § 13-10 om elever, studenter med mer

Hvis en student skader seg utenfor undervisningsstedet og/eller utenom undervisningstiden, er det deres egen private forsikring som gjelder.

Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Publisert 8. juni 2021 21:37 - Sist endret 3. des. 2021 14:29