English version of this page

Kontakt studieadministrasjonen

Studieadministrasjonen ved fakultetene arbeider blant annet med studieveiledning, eksamen, begrunnelse og klage, karakterutskrifter og vitnemål, saksbehandling av studentsaker, godkjenning av tidligere utdanning, emne - og studieplaner for fakultetenes studier, praksisadministrasjon og tilrettelegging.

Hvert fakultet har sin studieadministrasjon. Klikk deg videre på ditt fakultet blant lenkene nedenfor.

Sist endret 23. mars 2022 10:54