English version of this page

Tilrettelegging ved eksamen

Dersom du av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette innen fastsatte frister etter forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 6-11.

Søknad og søknadsfrister

Fyll ut søknadsskjema for tilrettelegging ved eksamen - bokmål - nynorsk

I søknaden skal det oppgis hvilket studieprogram søknaden gjelder for. Dersom du skal ta flere eksamener som tilhører ulike studieprogram, må du sende én søknad for hvert enkelt studieprogram. 

Skjema med eventuelle vedlegg sendes til høgskolen via Nettskjema.

Søknadsfrist eksamen i vårsemesteret: 1. februar
Søknadsfrist eksamen i høstsemesteret: 15. september

For eksamener som avholdes før nevnte datoer er søknadsfristen 1 måned før eksamen.

Dersom det oppstår akutte behov kan det gjøres unntak fra søknadsfristen, ta i så fall kontakt med studieadministrasjonen ved ditt fakultet.

Retningslinjer for tilrettelegging av eksamen

Krav til dokumentasjon

I søknaden må du dokumentere at din funksjonsnedsettelse eller helsetilstand fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen.  Vi gjør oppmerksom på at høgskolen ikke innvilger søknad om å avlegge eksamen på andre steder enn det som er angitt.

Eksempler på tilrettelegging av eksamen

  • Utvidet eksamenstid
  • Bruk av hjelpemidler som datamaskin, ergonomisk utstyr, ordbok 
  • Tilpassing av arbeidsplass som tilpasset bord, stol, mindre rom 
  • Opplesing av oppgaven
  • Bruk av spesialrom på studiestedet
  • Endring av eksamensordning

For mer informasjon, ta kontakt med studieadministrasjonen ved ditt fakultet i god tid før eksamen.

Publisert 8. juni 2021 21:24 - Sist endret 18. mai 2022 09:38