Retningslinjer for eksamenskandidater

I retningslinjer for eksamenskandidater finner du hvilke regler som gjelder for gjennomføring av eksamen. Som student plikter du å sette deg inn i reglene før du skal ha eksamen.

Retningslinjer for eksamenskandidater

Guidelines for Examination Candidates

 

Publisert 8. juni 2021 21:16 - Sist endret 9. aug. 2021 09:23