Hjemmeeksamen / innlevering

På høgskolen gjennomføres hjemmeeksamen/innlevering i eksamensverktøyet Inspera.

Hjemmeeksamen/innlevering kan inneholde oppgaver hvor du som student svarer direkte i Inspera og/eller som filopplastinger. Dersom det gis en eksamensoppgave, vil denne være tilgjengelig i Inspera ved oppstart av eksamen.

Det er stor variasjon på formen på en hjemmeeksamen/innlevering ved HINN. Det kan for eksempel være en 6-timers hjemmeeksamen med eksamensoppgave som besvares direkte i Inspera, eller en bacheloroppgaveinnlevering hvor det ikke er gitt noen eksamensoppgave og du laster opp eksamensbesvarelsen din som én PDF-fil i Inspera innen en gitt frist. Som student er det viktig at du følger nøye med på informasjon om eksamen som gis i Studentweb, Inspera, Canvas og den enkelte emnebeskrivelse.

Husk at Safe Exam Browser (som er vanlig på digital skoleeksamen) ikke brukes på en hjemmeeksamen/innlevering. Du vil dermed ha tilgang til normale funksjoner på din datamaskin underveis på en hjemmeeksamen/innlevering.

Logg på Inspera

Forberedelser

Tekniske krav

Kontroller følgende punkter i god tid før en hjemmeeksamen/innlevering:

Fungerende datamaskin og nødvendige programmer

 • Du må ha tilgang til en fungerende datamaskin. Det er lurt å installere eventuelle oppdateringer til operativsystemet på datamaskinmaskinen din i forkant av eksamen, slik at du unngår risiko for automatisk oppdatering mens eksamen pågår.
 • For å kunne bruke Inspera må du ha tilgang til en nettleser. Inspera støtter de siste to versjonene av følgende nettlesere: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome og Apple Safari (for MacOS X).
 • Dersom eksamen gjennomføres som en filopplasting i Inspera trenger du tilgang til et skriveprogram for å skrive eksamensbesvarelsen din. Som student ved HINN har du tilgang til Office 365 som blant annet inkluderer skriveprogrammet Microsoft Word.
 • Eksamensoppgaver gis ofte i PDF-format, derfor er det viktig at du har installert et program på din datamaskin som kan åpne/lese PDF-filer.

Internett

 • Sjekk at du har tilgang til internett hjemme (kablet eller trådløst). Om du er på høgskolen kan du koble deg på det trådløse nettet (eduroam) tilgjengelig.

Brukernavn og passord

 • Som student logger du inn i Inspera med FEIDE-konto. Det er derfor lurt at du før eksamen sjekker at FEIDE-kontoen din fungerer, dette kan testes ved å logge på Inspera eller Canvas. Hvis du har problemer med passordet ditt, kan du opprette nytt passord på Selvbetjeningsportalen.
 • Privatister får normalt tilsendt eget brukernavn og passord for å logge på Inspera via e-post i forkant av eksamen. 

Bli kjent med Inspera

Vi anbefaler at du gjennomfører en demoprøve før eksamen slik at du får testet datamaskinen din og blir kjent med Inspera. Demoprøven for hjemmeeksamen/innlevering viser eksempler både på filopplasting og oppgavetyper som skal besvares direkte i Inspera.

Slik gjennomfører du en demoprøve i Inspera:

 • Logg inn i Inspera
 • Gå til «Demoprøver», finn «Demo hjemmeeksamen/innlevering» og klikk på «Klikk her for å gjøre deg klar».
 • Åpne demoprøven ved å klikke på «Åpne prøven».
 • Gjennomfør demoprøven. Merk: Både stavekontrollen og tegneverktøyet kan være deaktivert under eksamen i noen emner.
 • Gå til innleveringssiden og klikk på «Lever nå».
 • Husk at du kan gjennomføre demoprøven så mange ganger du ønsker.

 

På eksamen

Hvordan finne eksamen i Inspera?

 • Logg inn i Inspera
 • Gå til «Mine prøver» og klikk på «Klikk her for å gjøre deg klar» på aktuell eksamen. En eksamen/prøve i Inspera vil være merket som «Individuell» eller «Gruppe». Les mer om gruppeeksamen lenger ned på denne nettsiden.
 • Når eksamen starter, kan du klikke på knappen «Åpne prøven».
 • Når du har åpnet prøven/eksamen i Inspera vil du se gjenstående tid på eksamen og kandidatnummer oppe i venstre hjørne av skjermen. Tiden inkluderer eventuell tilleggstid og indikerer når eksamen stenger (og det ikke lenger er mulig å levere). Øverst til høyre av skjermen har du tilgang til en meny (tre streker) hvor du blant annet kan endre språk og tekststørrelse.

Dersom du tar eksamen i utlandet, ber vi deg være oppmerksom på eventuelle tidssoneforskjeller.

Filopplasting

Fjerne personinformasjon på en fil

Ved en hjemmeeksamen/innlevering skal du som oftest bruke et kandidatnummer i stedet for eget navn for å sikre anonymitet ovenfor sensor. I slike tilfeller bør du fjerne personinformasjon fra filer før de eventuelt konverteres til annet format og lastes opp i Inspera.

Fremgangsmåte for å fjerne personinformasjon fra filer

Filformat og filnavn

Ved hjemmeeksamen/innlevering med filopplasting vil det normalt sett kun være mulig å laste opp/levere én PDF-fil. I noen tilfeller vil det være bruk av andre filformater. Informasjon om tillatt filformat vil alltid være tilgjengelig i Inspera på aktuell eksamen.

Det er viktig at du som student vet hvordan du konverterer filer til PDF-format, slik at du unngår å laste opp en ødelagt/ugyldig fil i Inspera som er uleselig for sensor.

I tillegg til å fjerne personinformasjon på filer som lastes opp i Inspera bør du også unngå å bruke eget navn i selve filnavnet. Bruk heller emnekode og kandidatnummer.

Fremgangsmåte for å lagre eksamensbesvarelse som PDF-fil

 

Svare direkte i Inspera

På en hjemmeeksamen/innlevering der du skal skrive svarene dine rett inn i Inspera, vil det være automatisk lagring av tekst/svar. På en slik eksamen kan det være ulike oppgavetyper i Inspera, for eksempel kort eller langt tekstsvar med eller uten teksteditor/stavekontroll, flervalg (ett svar/flere svar) eller innfylling av tekst/tall.

Innlevering

Når eksamenstiden er ute låses eksamensbesvarelsen din i Inspera automatisk for redigering. Som student er du selv ansvarlig for å ferdigstille eksamensbesvarelsen din og laste opp eventuelle filer før innleveringsfristen utløper. Sett derfor alltid av god til dette.

For å levere en filopplasting går du til filopplastingsoppgaven i Inspera og klikker på «Velg fil for opplastning». Velg din eksamensbesvarelse fra filarkivet på din datamaskin. Du kan laste opp, fjerne og erstatte filer i Inspera underveis i eksamen. Husk at det er ditt eget ansvar å påse at du laster opp riktig(e) fil(er) og at disse er intakte. Vi anbefaler at du sjekker at du har lastet opp riktig fil ved å klikke på «Last ned» og kontrollere filen/innholdet.

Ved hjemmeeksamen/innlevering med kun filopplasting vil opplastede filer normalt bli automatisk levert når innleveringsfristen går ut. For noen eksamener må du selv manuelt levere eksamensbesvarelsen innen innleveringsfristen ved å klikke på «Lever nå»-knappen. Følg instruksjonene som gis på innleveringssiden i Inspera for din aktuelle eksamen.

Dersom du ønsker å trekke deg fra eksamen eller levere blankt, så har du denne muligheten ved å gå til menyen (tre streker) som er tilgjengelig øverst til høyre i skjermbildet når du er inne på en prøve/eksamen i Inspera. Vi gjør oppmerksom på at blanke eksamensbesvarelser vil bli sensurert. For mer informasjon se nettsiden for Syk på eksamen.

Gruppeeksamen

Hjemmeeksamen/innlevering i Inspera kan være både individuell eller i gruppe. Om en eksamen er merket som «Gruppe» i Inspera må alle studenter være medlem av en gruppe for å få lov til å åpne prøven/eksamen og få levert eksamen. På en gruppeeksamen vil det være tilstrekkelig at ett av gruppemedlemmene laster opp/leverer eksamensbesvarelsen på vegne av hele gruppen.

Ved høgskolen brukes det to forskjellige typer gruppeinnlevering:

Forhåndsdefinerte grupper: Dette er grupper som er forhåndsdefinert av studieadministrasjonen på fakultet eller emneansvarlig.

Kandidatstyrte grupper (både med og uten passord): Dette er grupper som studenter organiserer selv, og alle gruppemedlemmer må aktivt bli med på en gruppe for å få levert. Kandidatstyrte grupper har alltid en Gruppe-ID (gruppenavn) som er en egenvalgt firesifret kode (ikke det samme som de enkelte medlemmenes kandidatnummer).

På en hjemmeeksamen/innlevering hvor det er mulig å levere både individuelt og i grupper, må du om du skal levere individuelt også opprette en gruppe/være medlem av en gruppe. Husk at du kun er medlem av en kandidatstyrt gruppe hvis du:

 • Enten har opprettet gruppen selv og eventuelt invitert andre inn med firesifret kode (og eventuelt passord).
 • Eller logget deg inn i med en firesifret kode (og eventuelt passord) i en allerede opprettet gruppe.

Tilgang til eksamensbesvarelse

Etter at eksamen er ferdig så vil din eksamensbesvarelse normalt være tilgjengelig under "Arkiv" i Inspera etter at du har levert eksamen. Det kan variere når den blir tilgjengelig.

Høgskolen anbefaler at du laster ned og lagrer eksamensbesvarelsene dine utenfor Inspera, siden du etter endt studie vil miste tilgangen til Inspera. 

Problemer?

Om du opplever tekniske problemer med opplasting/innlevering slik at du ikke får levert din eksamensbesvarelse innen innleveringsfristen, ta umiddelbar kontakt med studieadministrasjonen ved ditt fakultet.

Trenger du hjelp til gjennomføring av demoprøve eller har andre IT-tekniske problemer ta kontakt med IT-Brukerstøtte i god tid før eksamen.

Vil du vite mer?

Les mer på nettsiden for Oppgaveskriving og Fusk.

Publisert 8. juni 2021 20:55 - Sist endret 7. des. 2021 14:53