Hjemmeeksamen / innlevering

Hjemmeeksamen og oppgaver leveres som hovedregel i Inspera.

Så snart prøven er klargjort og du er tildelt kandidatnummer, vil din eksamen være synlig i Inspera under 'Mine prøver'. Ditt kandidatnummer for den aktuelle eksamen, samt tidspunkt for oppstart og innlevering, finner du i Studentweb under menypunktet 'Aktive emner'.

Dersom det gis en eksamensoppgave, vil du finne denne i den aktuelle prøven når denne åpner.

Innlogging for studenter: Inspera.

Demoprøve

Vi anbefaler også at du gjennomfører en demoprøve for hjemmeeksamen, slik at du blir kjent med Inspera. Denne demoprøven kan du gjennomføre så mange ganger du vil.
Du finner demoprøven også i Inspera.

 • Logg på med FEIDE.
 • Gå til Demoprøver.
 • Åpne "Demo hjemmeeksamen/innlevering".

Lagre som pdf-fil

De aller fleste tekstredigeringsprogram kan konvertere til en PDF-fil ved å klikke på <Fil> og deretter <Lagre som> (velg da <PDF-format>).

Inspera støtter oppdaterte versjoner av følgende nettlesere:

 • Edge
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Safari (for Mac OS X)

Inspera støtter ikke bruk av Internet Explorer.

 

Individuell innlevering

Dette gjelder for individuell innlevering

    A. Gjør klar besvarelsen

 1. Du må ha lagret det som skal leveres som en fil på den måten oppgaven beskriver.
 2. Sjekk hvilket format produktet skal være i. Er det en tekst skal det som hovedregel leveres som pdf. De aller fleste tekstredigeringsprogram kan konvertere til en PDF-fil ved å klikke på <Fil> og deretter <Lagre som> (velg da <PDF-format>).
 3. Sjekk at du vet hvor fila du skal levere ligger, og at det er riktig versjon.

    B. Gjennomfør innleveringen i Inspera

 1. Logg deg inn i Inspera med vanlig student-brukernavn og passord.  
 2. Finn riktig prøve/eksamen for innleveringen og last opp fila
 3. Det kan lastes opp nye versjoner av besvarelsen flere ganger fram til fristen. Gå inn på samme sted. Du ser da hva som er levert tidligere. Velg 'Erstatt',og last opp ny versjon. Når innleveringsfristen går ut vil den sist opplastede versjonen leveres automatisk. Det er studentens eget ansvar å laste opp riktig fil innen riktig tid, se forskrift § 6-6 (3).
 4. Etter at innleveringsfristen er ute kan du logge deg inn og se i Arkiv hva du har levert.

Innlevering fra egendefinerte grupper

Dette gjelder for grupper som studentene selv organiserer. Dersom studentene kan levere individuelt eller i grupper må de som skal levere individuelt lage sin egen gruppe.

    A. Gjør klar besvarelsen

 1.  En av studentene i gruppa gjør innleveringen for gruppa.
 2.  Denne må ha lagret det som skal leveres som en fil på den måten oppgaven beskriver.
 3. Sjekk hvilken filtype produktet skal leveres som. Er det en tekst skal det som hovedregel leveres som pdf.
 4.  Sjekk at du vet hvor fila du skal levere ligger, og at det er riktig versjon.

    B. Gjennomfør innleveringen i Inspera

 1. Den som skal levere for  gruppa logger seg inn i Inspera med vanlig student-brukernavn og passord.
 2. Finn riktig prøve/eksamen for innleveringen, Velg 'Lag ny gruppe', gi  gruppa en pinkode og del pinkoden med resten av gruppa.
 3. Så laster du opp fila etter beskrivelsene du får på skjermen.
 4. Deretter logger de andre i gruppa seg inn, velger 'Bli med i eksisterende gruppe' og legger inn pinkoden for gruppa.
 5. Det kan lastes opp nye versjoner av besvarelsen flere ganger fram til fristen utløper, og hvem som helst i gruppa kan gjøre det. Gå inn på samme sted. Du ser da hva som er lastet opp tidligere. Velg 'Erstatt', og last opp ny versjon. Når innleveringsfristen går ut vil den sist opplastede versjonen leveres automatisk. Det er studentenes eget ansvar å laste opp riktig fil innen riktig tid, se forskrift § 6-6 (3).
 6. Etter innleveringsfristen kan alle i gruppa logge seg inn og se i Arkiv hva gruppa har levert.

Innlevering fra forhåndsdefinerte grupper

Dette gjelder for grupper som er forhåndsdefinert av lærer eller administrasjonen.

    A. Gjør klar besvarelsen

 1. En av studentene i gruppa gjør innleveringen for gruppa.
 2. Denne må ha lagret det som skal leveres som en fil på den måten oppgaven beskriver.
 3. Sjekk hvilken filtype produktet skal leveres som. Er det en tekst skal det som hovedregel leveres som pdf.
 4. Sjekk at du vet hvor fila du skal levere ligger, og at det er riktig versjon.

    B. Gjennomfør innleveringen i Inspera

 1. Den som skal levere for  gruppa logger seg inn i Inspera med vanlig student- brukernavn og  passord.  
 2. Finn riktig prøve/eksamen for innleveringen og last opp fila.
 3. Det kan lastes opp nye versjoner av besvarelsen flere ganger fram til fristen utløper, og hvem som helst i gruppa kan gjøre det. Gå inn på samme sted. Du ser da hva som er lastet opp tidligere. Velg 'Erstatt', og last opp ny versjon. Når innleveringsfristen går ut vil den sist opplastede versjonen leveres automatisk. Det er studentenes eget ansvar å laste opp riktig fil innen riktig tid, se forskrift § 6-6 (3).
 4. Etter innleveringsfristen kan alle i gruppa logge seg inn og se i Arkiv hva gruppa har  levert.
Publisert 8. juni 2021 20:55 - Sist endret 21. juni 2021 09:38