Grader, vitnemål, karakterutskrift og studentbekreftelse

Grader

Høgskolen tildeler bachelor-, master- og doktorgrad. Forventet læringsutbytte, innhold og krav til gradene er spesifisert i studieplanen for det enkelte studieprogrammet.

Sammensatt bachelorgrad kan oppnås ved å sette sammen fag og emner etter spesifikke bestemmelser.

 

Vitnemål

Høgskolen i Innlandet utsteder automatisk Vitnemål med tilhørende Diploma Supplement til studenter som fullfører et gradsstudium, yrkesutdanning eller en praktisk-pedagogisk utdanning til normert tid. Graden vil være tilgjengelig i Vitnemålsportalen så snart denne er utstedt, også før utsending.

Vitnemålet sendes til registrert hjemstedsadresse. Registrert hjemstedsadresse ser du i Studentweb.

Studenter som fullfører et studieprogram som ikke fører fram til en grad eller yrkesutdanning får automatisk utstedt Karakterutskrift for fullført studieprogram.

Resultater fra eksamen som er avlagt etter at studieprogrammet er fullført tas ikke med i vitnemålet eller karakterutskriften for fullført studieprogram.

Studenter som er forsinket i utdanningsløpet må selv bestille vitnemål eller karakterutskrift når dette er fullført. Epost med bestilling av vitnemål sendes studieadministrasjonen ved ditt fakultet.

 

Vær oppmerksom på at dersom en student har fullført et studieprogram og klager på karakterfastsettelsen i et emne, skal vitnemål ikke utdeles før klagen er avgjort. Dersom vitnemålet er utstedt, skal en eventuell klage på karakterfastsettelsen ikke behandles før studenten har returnert vitnemålet. Se Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 9-1., pkt.8.

 

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

 

Tap av vitnemål

Vitnemål og karakterutskrifter for fullført studieprogram er verdipapirer som kun utstedes én gang. Der det kan dokumenteres at vitnemålet eller karakterutskriften for fullført studieprogram er tapt i brann, tyveri eller lignende kan det etter søknad skrives ut et duplikat etter fastsatt gebyr. Gebyret er 1000 kroner. For eldre vitnemål som ikke finnes i høgskolens database er gebyret 1300 kroner. Bekreftelse på oppnådd grad og karakterutskrift utstedes kostnadsfritt.

 

Digital karakterutskrift og studentbekreftelse

Du kan når som helst i studiet bestille digital karakterutskrift og studentbekreftelse med digital signatur i Studentweb. Det tar omtrent 10 minutter fra du har bestilt til du finner den digitale karakterutskriften og studentbekreftelsen under menyen  <Mer.. og Dokumenter> i Studentweb. Karakterutskriften og studentbekreftelsen er kun gyldig i sin opprinnelige elektroniske form med tilhørende elektronisk signatur. Du kan få disse på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Tidligere studenter kan logge seg inn i Studentweb via ID-porten og selv hente ut digital karakterutskrift. 

Publisert 8. juni 2021 20:50 - Sist endret 19. nov. 2021 08:09