Digital eksamen

Digital muntlig eksamen

HINN bruker webkonferanseverktøyet Zoom for gjennomføring av digital muntlig eksamen uten fysisk oppmøte på campus. Ved gjennomføring av digital muntlig eksamen er det viktig at du som student setter deg inn i retningslinjer for digital muntlig eksamen i forkant av eksamen. 

Retningslinjer for digital muntlig eksamen i Zoom

Generelle retningslinjer og råd:

 • Digital muntlig eksamen skal gjennomføres ved bruk av Zoom.  
 • Det anbefales å avholde digital muntlig eksamen i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 pga. tilgang til brukerstøtte og studieadministrasjon.
 • Det skal ikke gjøres opptak av muntlig eksamen.
 • Det anbefales å teste oppkobling til Zoom og teknisk utstyr som skal brukes med noen (for eksempel en medstudent eller en kollega) senest dagen før eksamen.

Veiledninger for hvordan du som lærer og student blir med i en muntlig eksamen i Zoom (Canvas).

Les om sikkerhet rundt Zoom på Uninett sine sider.

Her kan du gjøre deg kjent med Zoom-klienten og teste lyd/bilde.

Tekniske krav:

 • Alle deltakere må benytte Zoom-klienten.
 • Det er anledning til å bruke både trådløst og kablet internett, men bruk av nettverkskabel vil redusere risikoen for hakkete lyd og uskarpt bilde.
 • For å sikre god lyd- og bildekvalitet gjelder følgende krav for alle deltakere:
  • Lyd: hodetelefoner med mikrofon eller bordmikrofon (kablet eller trådløst).
  • Bilde: webkamera (innebygd eller tilkoblet).
 • Dersom kravene til lyd og bilde ikke er oppfylt kan kandidaten avvises og ikke få gjennomføre eksamen.
 • Det er viktig å få på plass eventuelle oppdateringer på operativsystem, nettleser eller Zoom-klienten i god tid før eksamen, slik at dette ikke forstyrrer underveis på eksamensdagen.

Forberedelser og gjennomføring av eksamen:                   

 • Det er emneansvarlig/studieadministrasjonen som er ansvarlig for å opprette webkonferanse i Zoom, og distribuere lenke til alle deltakere. Informasjon om individuelt eksamenstidspunkt blir gjort tilgjengelig for kandidater i Canvas eller via e-post.
 • Webkonferanse i Zoom kan opprettes via Canvas eller direkte i Zoom-klienten (mulige sikkerhetsinnstillinger vil være de samme).Det anbefales å opprette webkonferanse via Canvas fordi lenke på denne måten blir lett tilgjengelig for alle kandidater, og webkonferansen legges i Canvas-kalenderen til den enkelte kandidat.
 • Før en tar i bruk Zoom på eksamensdagen, så anbefales det å stenge ned alle andre unødvendige programmer på datamaskinen.
 • På eksamensdagen må alle deltaker finne en egnet plass med nøytral bakgrunn (det er ikke anledning til å bruke virtuell bakgrunn), og sette av god tid til forberedelse. Det er viktig at omgivelsene ikke er bråkete slik at det forstyrrer eksamen.
 • Rommet og ansiktet til kandidaten skal være godt belyst. Alle deltakere bør unngå sterkt lys bak seg (for eksempel et vindu), og heller velge å ha en lyskilde foran seg.  
 • Ved oppstart av eksamen skal sensor sjekke identiteten til kandidaten som skal eksamineres. Kandidater må vise gyldig studentkort eller annen gyldig legitimasjon med bilde (bankkort, førerkort eller pass) i webkamera.
 • Kandidater kan gis tilgang til å dele skjermen om ønskelig (for eksempel en presentasjon).
 • Dersom en kandidat utsettes for et alvorlig uforutsett teknisk problem under eksamen, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hvorvidt kandidaten skal få anledning til å avlegge eksamen på nytt på et senere tidspunkt.

Begrunnelse og karakter:

 • Karakter kunngjøres i Studentweb i løpet av eksamensdagen eller i etterkant av eksamen.
 • Det gjøres oppmerksom på at ved muntlig eksamen må kandidater som ønsker begrunnelse, fremstille krav om dette umiddelbart etter at karakter er meddelt jf. Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (1).

Digital skoleeksamen

På høgskolen gjennomføres en digital skoleeksamen i eksamensverktøyet Inspera med Safe Exam Browser (SEB). Som student benytter du deg av egen datamaskin, og du er selv ansvarlig for å forberede deg og datamaskinen din til en digital skoleeksamen. Tid tapt på grunn av at du er uforberedt vil ikke kompenseres.

En digital skoleeksamen i Inspera inneholder oppgaver hvor du svarer direkte i Inspera. På en slik eksamen kan det være ulike oppgavetyper som eksempel kort eller langt tekstsvar med eller uten teksteditor/stavekontroll, flervalg (ett svar/flere svar) eller innfylling av tekst/tall. Som student er det viktig at du følger nøye med på informasjon om eksamen som gis i Studentweb, Inspera, Canvas og den enkelte emnebeskrivelse.

Logg på Inspera.

 

Forberedelser

Tekniske krav

Dersom du har hatt digital skoleeksamen tidligere, men det begynner å bli en stund siden anbefales det å gjennomføre forberedelsene på nytt.

Kontroller følgende punkter i god tid før en digital skoleeksamen:

Fungerende datamaskin og godkjent nettleser

 • Du skal ha med egen bærbar datamaskin (PC eller Mac) inkludert lader på en digital skoleeksamen. Chromebook, nettbrett eller iPad kan ikke benyttes.
  Informasjon om systemkravene til datamaskinen.  
 • Det er lurt å installere eventuelle oppdateringer til operativsystemet på datamaskinen din i forkant av eksamen, slik at du unngår at dette avbryter selve eksamensgjennomføringen. 
 • For å kunne bruke Inspera må du ha tilgang til en nettleser. Inspera støtter de siste to versjonene av følgende nettlesere: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome og Apple Safari (for MacOS X). Merk: Benytter du Mac anbefaler vi imidlertid at du benytter en annen nettleser enn Safari.
 • Det er normalt ikke mulighet for å låne datamaskin fra høgskolen, men høgskolen har reserve-PCer tilgjengelig ved akutte behov på eksamensdagen.

Installere siste versjon av programmet Safe Exam Browser

 • I tillegg til å oppfylle systemkravene må det installeres en programvare på datamaskinen din. Dette programmet heter Safe Exam Browser (SEB) og sperrer tilgang til alle internettsider som ikke er godkjent, andre programmer og filer under eksamen.
  Laste ned siste godkjente versjon av SEB.
  Merk: Du kan også installere SEB ved å gjennomføre en demoprøve i Inspera (se informasjon lengre ned på denne nettsiden).
 • SEB-programvaren bør oppdateres i forkant av hver eksamensperiode, dette gjøres på samme måte som ved installering.
 • Dersom du benytter en «jobb»-PC er det lurt å installere SEB i samarbeid IT på din arbeidsplass.

Internett

 • Sjekk om du får koblet deg på det trådløse nettet (eduroam) på høgskolen. Dette er særlig viktig for studenter som har «jobb»-PC fra andre firmaer eller offentlige etater.
 • Dersom eksamen avholdes på eksterne lokaler brukes det trådløse nettet tilhørende dette lokalet. Informasjon om pålogging gis i eksamenslokalet.

Brukernavn og passord

 • Som student logger du inn i Inspera med FEIDE-konto. Det er derfor lurt at du før eksamen sjekker at FEIDE-kontoen din fungerer. Dette kan testes ved å logge på Inspera eller Canvas. Har du problemer med passordet ditt? Opprett nytt på Selvbetjeningsportalen (lenke).
 • Privatister får normalt utdelt eget brukernavn og passord i eksamenslokalet for å logge på Inspera.  

Bli kjent med Inspera

Vi anbefaler at du gjennomfører en demoprøve før eksamen slik at du får testet datamaskinen din og blir kjent med Inspera. Ved å gjennomføre en demoprøve får du også anledning til å installere det nødvendige programmet Safe Exam Browser.

Slik gjennomfører du en demoprøve i Inspera:

 • Logg inn i Inspera.
 • Gå til «Demoprøver», finn «Demo skoleeksamen med SEB» og klikk på «Klikk her for å gjøre deg klar».
 • Dersom du ikke har Safe Exam Browser installert velg «Last ned» nederst på siden, og installer riktig SEB for ditt operativsystem.
 • Klikk på «Åpne prøve i Safe Exam Browser» og skriv inn følgende passordet: INN123
 • Åpne demoprøven ved å klikke på «Start prøven».
 • Gjennomfør demoprøven. Merk: Både stavekontrollen og tegneverktøyet kan være deaktivert under eksamen i noen emner.
 • Gå til innleveringssiden og klikk på «Lever nå».
 • Velg «Avslutt Safe Exam Browser» når besvarelsen er levert.
 • Husk at du kan gjennomføre demoprøven så mange ganger du ønsker.

Håndtegninger

På enkelte digitale skoleeksamener har du mulighet til å tegne på egne skisseark. Disse arkene blir lastet opp i etterkant av eksamen, og blir tilgjengelig i eksamensbesvarelsen din i Inspera. For å unngå feil og unødvendig tap av tid er det viktig at du som student før eksamen har satt deg inn i instruksjonen for håndtegninger.

Instruksjon for digital håndtegning

Lovdata Pro

På enkelte digitale skoleeksamener vil Lovdata Pro være tilgjengelig som digitalt hjelpemiddel direkte i Inspera. I dette tilfellet vil Lovdata Pro være tilgjengelig i eksamensmodus som betyr at det kan være begrensninger på hva som er tillatt av merknader, utvalg og rettskilder. Du kan få en oversikt over hva du har tilgang i Lovdata Pro (lenke) på en digital skoleeksamen ved å logge på Lovdata Pro og gå til «Innstillinger», velg aktuell eksamen under «Eksamensreglement», aktiver «Eksamensmodus» og deretter gå til forsiden. Husk at enkelte studieprogram kan ha ytterligere reglement for blant annet innarbeidelser/henvisningsmerknader utover det som angis direkte i Lovdata Pro.

Det er en egen demoprøve tilgjengelig som viser hvordan en skoleeksamen med SEB og Lovdata Pro som digitalt hjelpemiddel kan se ut. Denne demoprøven er tilgjengelig under «Demoprøver» i Inspera og kan gjennomføres så mange ganger som ønskelig. Informasjon om innlogging og veiledning i Lovdata Pro er tilgjengelig på bibliotekets nettside Emneguide for juss.

Dersom Lovdata Pro er aktuelt som digitalt hjelpemiddel på din digitale skoleeksamen vil du få informasjon om dette direkte fra ditt fakultet.

På eksamensdagen

Møt opp senest 30 minutter før eksamen starter, med mindre annet er angitt i Studentweb.

Når du har funnet sitteplassen din gjør du følgende:

 • Start datamaskinen din og sett i laderen.
 • Logg på det trådløse nettet tilgjengelig (eduroam eller annet ekstern nettverk opplyst om i eksamenslokalet).
 • Logg inn i Inspera.
 • Gå til «Mine prøver» og klikk på «Klikk her for å gjøre deg klar» på aktuell eksamen.
 • Klikk på knappen «Åpne prøve i Safe Exam Browser» og legg inn passordet som blir utdelt eller informert om i eksamenslokalet.
 • Når eksamen starter, klikker du på «Åpne prøven».
 • Når du har åpnet prøven/eksamen i Inspera vil du se gjenstående tid på eksamen og kandidatnummer oppe i venstre hjørne av skjermen. Tiden inkluderer eventuell tilleggstid og indikerer når eksamen stenger (og det ikke lenger er mulig å levere). Øverst til høyre av skjermen har du tilgang til en meny (tre streker) hvor du blant annet kan endre språk og tekststørrelse.

Eksamensbesvarelsen din lagres automatisk i Inspera og teknisk støtte vil være tilgjengelig ved problemer.

Innlevering

Når eksamenstiden er ute låses eksamensbesvarelsen din i Inspera automatisk for redigering. For å levere gå til innleveringssiden i Inspera og klikk på «Lever nå»-knappen.

Dersom du ønsker å trekke deg fra eksamen eller levere blankt så har du denne muligheten ved å gå til menyen (tre streker) som er tilgjengelig øverst til høyre i skjermbilde når du er inne på en prøve/eksamen i Inspera. Vi gjør oppmerksom på at blanke besvarelser vil bli sensurert. For mer informasjon se nettsiden for Syk på eksamen.

Tilgang til eksamensbesvarelse

Etter at eksamen er ferdig så vil din eksamensbesvarelse normalt være tilgjengelig under "Arkiv" i Inspera etter at du har levert eksamen, men det kan variere når den blir tilgjengelig.

Høgskolen anbefaler at du laster ned og lagrer eksamensbesvarelsene dine utenfor Inspera, siden du etter endt studie vil miste tilgangen til Inspera. 

Problemer?

Trenger du hjelp til gjennomføring av demoprøve eller har andre IT-tekniske problemer ta kontakt med IT-Brukerstøtte i god tid før eksamen.

Dersom du har andre spørsmål til eksamen i forkant av eksamensdagen ta kontakt med studieadministrasjonen ved ditt fakultet.

Publisert 8. juni 2021 20:35 - Sist endret 18. jan. 2022 12:54