Hvordan har du opplevd din studiestart?

14. september får alle studenter som i høst har begynt på et nytt studium hos oss muligheten til å svare på årets studiestartundersøkelse.

Studiestart ved studiested Hamar høsten 2022.

Studiestartundersøkelsen blir 14. september sendt ut på e-post til nye studenter ved HINN. Foto : HINN. 

Undersøkelsen gjennomføres årlig som et ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring ved høgskolen. Den gir informasjon om hvordan vi sikrer en god start for våre nye studenter.

Hvordan opplevde du Fadderuka? Hvordan var INNStart? Har du kommet godt i gang med dine studier? Har du få funnet deg godt til rette med venner og studiekamerater?

Dette er spørsmål som du direkte og indirekte får muligheten til å svare på i undersøkelsen.

Vi ønsker å vite litt om hvordan du har det. Vet vi litt, kan vi gjøre endringer som gjør studietiden enda bedre for våre studenter.

Du som er ny ved et studieprogram får en e-post fra «noreply-nettskjema» med tittelen «Høgskolen i Innlandet – Studiestartundersøkelsen 2022». Vi håper du kan ta deg tid til å besvare undersøkelsen, som kun skal ta noen minutter. Engelskspråklige vil få en engelskspråklig utgave.

Du vil bli minnet om undersøkelsen tre ganger før undersøkelsen stenges 5. oktober. Alle svar blir anonymisert og din identitet vil ikke kunne spores. Rapporten fra undersøkelsen brukes i arbeidet i studieprogramutvalgene og er en av kildene til kunnskap om kvalitetsarbeidet i høgskolen.

Du kan lese rapporter fra fjorårets undersøkelse her.

Kvalitetsrådgiver Kai Tore Bakke (kai.bakke@inn.no) er ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 13. sep. 2022 12:47 - Sist endret 23. sep. 2022 12:30