Husk å svare på Studiebarometeret

Er du student på andre, tredje eller femte året? Da har du blitt invitert til å svare på den årlige nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet. Husk svarfristen 21. november.

Plakat om Studiebarometeret.

Årets studiebarometer er nå sendt ut. 

Undersøkelsen handler om hvordan du som student opplever kvaliteten på ditt studieprogram. Alle som svarer er med i trekningen av fem gavekort på 5000 kroner og femten gavekort på 1000 kroner.

Studiebarometeret ble sendt ut 24. oktober og du må svare innen 21. november. Undersøkelsen gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Det er viktig for Høgskolen i Innlandet at du som student gir tilbakemeldinger på hvordan det er å studere hos oss. Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som sendes ut til alle 2 og 5. års studenter ved universiteter og høgskoler i Norge, samt enkelte tredjeårsstudenter på bachelornivå.  Undersøkelsen går til bachelor og masterstudenter (inkludert femårige masterprogram).

Resultatene fra undersøkelsen bruker HINN i kvalitetsarbeidet i hele høgskolen, fra studieprogram til høgskolestyret. Den er viktig for oss fordi den hjelper oss å se hvor skoen trykker og hvor vi må gjøre tiltak. Det er også fint at vi kan sammenligne oss med andre høgskoler.

Sammenlignet med tidligere, så er det i årets barometer noen få nye spørsmål knyttet til bruk av og læringsutbytte av digitale verktøy.

Hvis du er student i målgruppen har du mottatt invitasjonen på din private e-post, og frem mot svarfristen vil du få flere påminnelser via privat e-post, SMS og e-post knyttet til høgskolen.  Undersøkelsen kan besvares via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Har du ikke mottatt undersøkelsen på e-post?

Da kan du benytte deg av reserveløsningen. Ved å legge til mobilnummeret ditt kan du få tilsendt undersøkelsen på SMS. Les mer om dette her.

Vi oppfordrer alle inviterte studenter til å svare på undersøkelsen.  Svarene er viktige for vårt kvalitetsarbeid, og bidrar til at høgskolen får viktig informasjon om studentenes syn på studiekvaliteten.

  • Hvis du vil lese mer om de siste års resultater finner du hovedrapportene for HINN her.
  • Ser du etter resultatene for ditt studieprogram kan du selv søke det opp på studiebarometeret.no.
Av Håkon Boye Bergum
Publisert 7. nov. 2022 14:17 - Sist endret 14. nov. 2022 09:47