English version of this page

For studenter

Tre unge mennesker skuer ut fra en åskam.

Studentbloggen

Studenter i et auditorium

Si ifra om læringsmiljøet

Vi ønsker et trygt og engasjerende læringsmiljø, og trenger deres hjelp med kontinuerlig forbedring. Si ifra både når du er fornøyd eller hvis det er noe som må bli bedre.

Aktuelt

Trenger du noen å snakke med?

Studentprestene Anne og Thomas tilbyr samtaler til alle studenter uansett tro og livssyn.

Prestene har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

 

Les mer om studentprestene her

Hørt nyeste INNimellom?

 

Demokratitid

Demokratitid er fast tid satt av til studentpolitisk arbeid, og er undervisningsfri for fulltidsstudenter. 

Tidspunkt for demokratitid studieåret 2021/22 :

Alle onsdager kl. 12:15-13:00

For Lillehammer gjelder i tillegg:

Onsdag i oddetallsuker kl. 12:15-14:00

StInn er studentenes interesseorganisasjon som arbeider for studentenes rettigheter.

Les mer om StInn her

 

Kvinnelig og mannlig student i samtale gjennom gangen på et studiested. De prater og ler.

Slik påvirker du kvaliteten på utdanningen din

Kvalitet i utdanningen handler blant annet om hvilket læringsutbytte du har av studiet ditt. Et godt kvalitetsarbeid bygger på et godt samarbeid med studentene. StInn og de studenttillitsvalgte er derfor sentrale i kvalitetsarbeidet ved HINN, spesielt gjennom kvalitetsarbeidet på studieprogrammene.

Tre gutter som leser pensum sammen.

Studentombudet

Studentombudet er uavhengig og nøytral, og kan gi deg som student råd og bistand i saker som angår din studiesituasjon ved HINN. Studentombudet har taushetsplikt, og er tilgjengelig for studenter ved alle studiestedene våre.

Studentliv og studentvelferd

Studentsamskipnaden i Innlandet-logo

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) jobber for at dere studenter skal ha det best mulig i studietiden.

SINN gir alle studenter et godt velferdstilbud og bidrar dermed til et godt studentliv.

Se velferdstilbud på undervisningsstedenes egne sider.

 

Undervisningssteder