English version of this page

Yngvild Frivold

Stillingskode udefinert

E-post
yngvild.frivold@inn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eksterne
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum