English version of this page

Ylva Dagsdottir

Fullmektig

E-post
ylva.dagsdottir@inn.no

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskoleadministrasjonen
Studiested Hamar

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum