English version of this page
Wenche Dageid

Wenche Dageid

Instituttleder

E-post
wenche.dageid@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 52
Mobilnummer
+47 928 94 326

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for psykologi
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum