English version of this page
Trond Feiring

Trond Feiring

Førstelektor

E-post
trond.feiring@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 93

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum