English version of this page

Thea Grønvold Framaas

Høgskolelektor

E-post
thea.framaas@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 00 62

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomifag
Studiested Rena

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum