English version of this page
Stefanie Gesierich

Stefanie Gesierich

Stipendiat

E-post
stefanie.gesierich@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 85 46

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum