English version of this page
Rolf M. Borgos

Rolf M. Borgos

Emeritus

E-post
rolf.borgos@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 01 12

HR-avdelingen
HR-avdelingen
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum