English version of this page
Ole Petter Askheim

Ole Petter Askheim

Professor

E-post
ole-petter.askheim@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 32

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for master i sosialfaglig arbeid
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum