English version of this page

Nina Aasen Formo

Stillingskode udefinert

E-post
nina.formo@inn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eksterne
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum