English version of this page
Nicolai Wardenær

Nicolai Wardenær

Førstekonsulent

E-post
nicolai.wardenar@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 62
Mobilnummer
+47 980 97 388

Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Service/internservice
Studiested Hamar

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum