English version of this page
Mats Erixon

Mats Erixon

Høgsk-/øvingslærer

E-post
mats.erixon@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 75 33

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Institutt for TV-utdanninger – TV-skolen
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum