English version of this page

Marthe Alhaug

Høgskolelektor

E-post
marthe.alhaug@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 78

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for veiledningsstudier
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum