English version of this page

Markus Grillitsch

Førsteamanuensis II

E-post
markus.grillitsch@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 78 00

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomifag
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum