English version of this page
Maria Bøhlerengen

Maria Bøhlerengen

Prosjektleder

E-post
maria.bohlerengen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 78 28
Mobilnummer
+47 482 47 222

Utdanningsavdelingen
Seksjon for studenttjenester
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum