English version of this page
Magnus Esmark

Magnus Esmark

Høgskolelektor

E-post
magnus.esmark@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 01 84

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Kort om

Jeg er høgskolelektor i rettsvitenskap, og jobber særlig med nasjonal resepsjon av EU-retten. Aktuelt jobber jeg på et prosjekt om norske juristers historiske oppfatning av relasjonen mellom norsk rett henholdsvis EØS-retten, der jeg kombinerer kvalitative studier av norsk EØS-litteratur med data om sentrale aktørers sosiale posisjon på det juridiske felt i Norge.

Jeg er utdannet jurist (cand.jur) fra Københavns Universitet i 2019 og ph.d. sammesteds fra (2022). Min doktoravhandling "Without Verona Walls. The Production of Danish European Law 1973-2020" handler om EU-rettens sosiale resepsjon blant danske jurister. Med utgangspunkt i Bourdieu's felt- og kapitalbegreper søker jeg å forklare den såkalte "europeisk integrasjon" som spørsmål om nasjonale kampe om symbolsk dominans. Avhandlingen handler om dannelsen av konkrete rettsreglers anvendelse, og bruker et bredt utvalg av empiriske data for å belyse dette uten startpunkt i rettens antatte normative innhold.

Publikasjoner

  • Esmark, Magnus; Olsen, Henrik Palmer; Byrne, William Hamilton & Larsen, Matthias Smed (2022). Adjudicating national contexts – Domestic particularity in the practices of the European Court of Human Rights? German Law Journal. ISSN 2071-8322. 23(4), s. 465–492. doi: 10.1017/glj.2022.29.
  • Christensen, Martin Lolle; Esmark, Magnus & Olsen, Henrik Palmer (2021). Kapitel 7: Uoverskuelige mængder ret, De juridiske metoder – ti bud. Hans Reitzels Forlag. ISSN 9788741275093. s. 159–188.
  • Esmark, Magnus (2020). "Le droit communautaire – c’est moi !": Statsmonopol, national ret og euro-integrationisme i tiden efter Danmarks indtræden i EF. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. ISSN 1902-2271. s. 23–42. Fulltekst i vitenarkiv
  • Esmark, Magnus & Olsen, Henrik Palmer (2020). Needles in a haystack: Using network analysis to identify cases that are cited for general principles of law by the European Court of Human Rights. I Whalen, Ryan (Red.), Computational Legal Studies - The Promise and Challenge of Data-Driven Research. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78897 744 9. s. 293–311.
  • Esmark, Magnus & Olsen, Henrik Palmer (2018). Datalogisk retsforskning: Kan algoritmer finde juridisk centrale domme afsagt af EMD? Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 61–80.
  • Esmark, Magnus (2017). Andelsboligsektoren har brug for en time-out. Retskraft – Copenhagen Journal of Legal Studies. ISSN 2596-4097. 1(1), s. 47–68. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Esmark, Magnus (2022). Without Verona Walls. Danish European Union Law 1973 – 2020. Københavns Universitet.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum