Liv Mork Høistad

Liv Mork Høistad

Rådgiver

E-post
liv.hoistad@inn.no
Mobilnummer
+47 918 29 884

Økonomiavdelingen
Seksjon for økonomistyring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum