Line Christoffersen

Stillingskode udefinert

E-post
line.christoffersen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 05 99

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum