English version of this page

Kristine Bull Engelstad

Høgskolelektor

E-post
kristine.bullengelstad@inn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eksterne
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum