Kristin Aldridge

Læringslivsleder

E-post
kristin.aldridge@inn.no

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskoleadministrasjonen
Studiested Rena

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum