English version of this page

Kristin Aldridge

Læringslivsleder

E-post
kristin.aldridge@inn.no

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum