Kjell Helge Smehus

Kjell Helge Smehus

Seniorrådgiver

E-post
kjell.smehus@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 55

Økonomiavdelingen
Seksjon for innkjøp
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum