Ken Green

Ken Green

Professor

E-post
kenneth.green@inn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for idrett og kroppsøving
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum