English version of this page

Kennedy Doragia

Stillingskode udefinert

E-post
kennedy.doragia@inn.no

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum