Kari Kolbjørnsen Bjerke

Stillingskode udefinert

E-post
kari.bjerke@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 81

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Eksterne
Studiested Hamar

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum