English version of this page

Kari Kolbjørnsen Bjerke

Prosjektleder

E-post
kari.bjerke@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 81
Mobilnummer
+47 930 34 665

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Kari Kolbjørnsen Bjerke jobber som prosjektleder ved Senter for livslang læring (SELL). Hun har ansvar for desentralisert kompetanseutvikling med vekt på organisasjonsutvikling og ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Dette arbeidet innebærer blant annet utvikling av partnerskap med skoleeiere og ledere, fasilitering av nettverk og veiledning.

Bjerke er utdannet allmennlærer og spesialpedagog, og har en master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo og delmaster i Læring og tilpasset opplæring fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. Masteroppgaven var en kvalitativ studie av ledelse, kunnskapsutvikling og profesjonell ansvarlighet i kvalitetsarbeid. Bjerke har også videreutdanning i Ledelse av lærings- og læreplanarbeid fra Universitetet i Oslo.

Bjerke har erfaring som allmennlærer på barnetrinnet, rådgiver og leder for forsknings-, utviklings- og endringsarbeid på skoleeiernivå. Hun har verv som KS sin representant i Norges forskningsråds porteføljestyre for Utdanning og kompetanse.

Bjerkes faglige interesseområder er ledelse av lærings- og endringsarbeid og ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Hun er opptatt av å skape aktive og involverende prosesser i personalet. Hun har også en særlig interesse for undervisnings- og arbeidsformer som kan skape engasjement, motivasjon, mestring og tilhørighet i LK20. Bjerke har også interesse for norskdidaktikk og lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, med særlig vekt på begynneropplæring.

 

Se Cristin for publikasjoner.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum